toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianWhat About The ‘Global Red Line’ For Nukes - Norwegian

What About The ‘Global Red Line’ For Nukes – Norwegian

-

Hva med en “global rød linje” for kjernefysiske våpen?

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – ICAN, som anses for å være en ivrig forkjemper for en atomvåpenfri verden, har nok en gang oppfordret makteliten til å forby alle kjernefysiske våpen som truer planeten Jorden og hele menneskeheten. Den glødende appellen til International Campaign to Abolish Nuclear Weapons sammenfalt medFNs høynivåmøte om kjernefysisk nedrustning i New York.

I en uttalelse den 26. september spurte ICAN, en global kampanjekoalisjon av mer enn 300 organisasjoner i 80 land: “Hvor er den “globale røde linjen” for kjernefysiske våpen?”

Spørsmålet henspiller på den amerikanske presidenten Barack Obamas henvisning til den “røde linjen” som ble krysset i Syria i kjølvannet av en påstått bruk av kjemiske våpen og en trussel om en militæraksjon, som ble avverget av at Russland bygget bro til president Bashar Hafez al-Assad.

“Det grusomme angrepet i Syria har vist oss den iboende faren som ligger i besittelse av masseødeleggelsesvåpen. Blodbadet som ble forårsaket av bruk av kjemiske våpen ble møtt med global avsky og er et bevis på at før slike våpen utryddes, vil det alltid finnes en betydelig risiko for at de en dag blir brukt – enten med hensikt eller ved et uhell. Atomvåpen, med all sin status og symbolikk, er ikke unntatt fra denne brutale virkeligheten, og prisen vi kan komme til å måtte betale ved å overse dette faktum kan bli katastrofalt høy,” advarer ICAN.

De åtte “bekreftede partene” som postet erklæringen på The Huffington Post er, foruten Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp: Madeleine Rees, Secretary General i Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF); Philip Jennings, General Secretary, UNI Global Union; Jan Gruiters, Executive Director, IKV Pax Christi; Kate Hudson, General Secretary, Campaign for Nuclear Disarmament (CND); Akira Kawasaki, Member of the Executive Committee, Peace Boat; Michael Christ, Executive Director, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW); og Hirotsugu Terasaki, Executive Director, Soka Gakkai International (SGI).

SGI – en lay-buddhistisk bevegelse som mer enn 12 millioner mennesker rundt om i verden er tilknyttet – har en hedersplass blant de trosbaserte organisasjonene. De har kjørt knallharde kampanjer for avskaffelse av atomvåpensiden den andre Soka Gakkai-presidenten Josei Toda utstedte en erklæring for avskaffelse av atomvåpen den 8. september 1957. I 2007 lanserte SGI kampanjen People’s Decade for Nuclear Abolition for å få med seg opinionen i kampen mot å forby alle kjernefysiske våpen.

ICAN-uttalelse gjennom The Huffington Post understreker: “Kjernefysisk nedrustning er ikke utelukkende en sak for de som besitter kjernefysiske våpen. Slike våpen er en global humanitær trussel, og ansvaret for å eliminere dem ligger like mye hos de atomfrie statene som hos de med kjernefysiske våpen.”

De underskrivende partene hevder at atombomber er vilkårlige våpen, hvor virkningen hverken kan begrenses eller kontrolleres. Faktum er at bruk av selv en liten brøkdel av de eksisterende arsenalene – mer enn 17 000 stridshoder – ville forstyrret klimaet og truet landbruksproduksjonen og dermed potensielt medføre en sultkatastrofe blant inntil to milliarder mennesker.

Med en klar tanke på stater som har en tendens til å begrave hodet i sanden, tilføyer uttalelsen: “Besittere av kjernefysiske våpen er selvsagt ikke uvitende om den reelle effekten av slike våpen, akkurat som de ikke er uvitende om den dobbeltmoralen som råder når man ser disse våpnene opp mot andre masseødeleggelsesvåpen.”

Uttalelsen legger til: “Sannheten er at kjernefysiske våpen i flere tiår har fått en nesten mytologisk status: De blir sett på som “fredsbevarende” eller som “nødvendige onder.” De har blitt omskapt til symboler på makt og prestisje for de politiske og militære elitene i stater med kjernefysiske våpen.” [IDN-InDepthNews – 27. september 2013]

Most Popular