toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianKjernefysisk utslettelse: En skremmende fremtidsvirkelighet

Kjernefysisk utslettelse: En skremmende fremtidsvirkelighet

-

Av Thalif Deen

26. september 2023 (IDN) – Da FN markerte 10-årsjubileet for den internasjonale dagen for avskaffelse av atomvåpen, traff generalforsamlingens president, Dennis Francis, blink da han advarte om at risikoen for kjernefysisk utslettelse “ikke er et kapittel fra fortiden, men en hjemsøkende realitet i vår nåtid”.

“Det finnes bare én måte å unngå et kjernefysisk ragnarok på: fullstendig og absolutt eliminering av atomvåpen”, sa han til delegatene 26. september.

Ifølge FN har verden over 12 500 atomvåpen – og antallet øker.

I et intervju med IDN sa Joseph Gerson, en amerikansk fredsaktivist og leder for Campaign for Peace, Disarmament and Common Security, at etableringen av den internasjonale dagen for fullstendig eliminering av atomvåpen gjenspeiler menneskehetens erkjennelse av at atomvåpen fortsatt utgjør en eksistensiell trussel mot menneskets overlevelse og sivilisasjon.

Som Hibakusha, de japanske overlevende fra A- og H-bombene, har lært oss fra sine grusomme og uutholdelige erfaringer: “Mennesker og atomvåpen kan ikke sameksistere”.

Det er også sant at atomvåpen og demokrati ikke kan sameksistere på grunn av atomvåpenkommandoen og -kontrollen, sa han.

“I dag er traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) og de fortsatte folkelige kravene om atomnedrustning den kraftigste, men utilstrekkelige motvekten mot de ni atomvåpenstatenes fortsatte forberedelser til en apokalyptisk atomkrig”, sier Gerson, tidligere visepresident i International Peace Bureau.

“Som vi ser av Bulletin of the Atomic Scientists’ dommedagsklokke, som er stilt på 90 sekunder før midnatt, er faren for atomkrig langt større i dag enn i 2013, da den internasjonale dagen ble etablert”.

“I skrivende stund har jeg nettopp hørt et medlem av Russlands nasjonale sikkerhetselite si at dette er det farligste øyeblikket i internasjonale relasjoner siden Cubakrisen i 1962, da president Kennedys rådgivere mente at sjansen for atomkrig var mellom en tredjedel og halvparten.”

“At vi er i live i dag, er en funksjon av flaks og inspirert diplomati, og sistnevnte er faretruende fraværende i dag”, erklærte han.

Et spørsmål som haster

I en tale til delegatene 26. september sa generalsekretær António Guterres: Dette er et spørsmål som haster. Et bekymringsfullt nytt våpenkappløp er under oppseiling. Antallet atomvåpen kan øke for første gang på flere tiår.

Han påpekte at hardt tilkjempede normer for å forhindre bruk, spredning og testing av slike våpen er i ferd med å undergraves. Den globale nedrustnings- og ikke-spredningsarkitekturen er i ferd med å forvitre. Atomvåpenarsenalene moderniseres for å gjøre våpnene raskere, mer treffsikre og mer skjulte. Det rasles igjen med atomsablene.

“Dette er galskap. Vi må snu”, sa han.

For det første må atomvåpenstatene vise vei. “Jeg oppfordrer dem til å oppfylle sine nedrustningsforpliktelser og forplikte seg til aldri å bruke atomvåpen under noen omstendigheter.”

For det andre – “vi må styrke og på nytt forplikte oss til det regimet for kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning som er bygget opp gjennom flere tiår”.

Dette inkluderer traktaten om ikke-spredning av atomvåpen (NPT) og traktaten om forbud mot atomvåpen.

Den omfatter også traktaten om forbud mot kjernefysiske prøvesprengninger (CTBT). Selv om traktaten ennå ikke er trådt i kraft, er den et kraftfullt bevis på menneskehetens vilje til å fjerne skyggen av kjernefysisk utslettelse fra verden en gang for alle.

“På vegne av alle ofrene for atomprøvesprengninger oppfordrer jeg alle land som ennå ikke har ratifisert traktaten, til å gjøre det umiddelbart, og de statene som har atomvåpen, til å innføre et moratorium for alle atomprøvesprengninger.”

Og for det tredje: “Vi må ta i bruk de tidløse verktøyene dialog, diplomati og forhandlinger for å redusere spenningene og få slutt på atomtrusselen. Denne dialogen må omfatte alle kategorier av atomvåpen, og den må ta for seg det økende samspillet mellom strategiske og konvensjonelle våpen og sammenhengen mellom atomvåpen og nye teknologier, som kunstig intelligens.”

Mennesker må alltid ha kontroll over og være ansvarlige for enhver beslutning om å bruke atomvåpen, erklærte Guterres.

Gerson forteller videre til IDN at Russlands president Putin og hans fremste rådgivere, i tråd med en tradisjon som nesten alle amerikanske presidenter har fulgt, har truet med å ta i bruk atomvåpen, denne gangen spesielt hvis Moskvas kontroll over Krim blir truet.

Ny generasjon amerikanske atomvåpen utplasseres hos NATO-allierte

Midt i Ukraina-krigen og den økende spenningen mellom Vesten og Russland, i strid med ikkespredningsavtalen, utplasseres en ny generasjon amerikanske atomvåpen hos NATO-allierte, mens Russland er i ferd med å utplassere atomvåpen i Hviterussland.

I Øst-Asia er USA igjen i ferd med å utplassere atombevæpnede skip i sørkoreanske farvann og havner, og spenningen rundt Taiwan var en viktig årsak til at Biden-administrasjonen nektet å vedta en doktrine om “sole use” eller “no first use” i sin nasjonale sikkerhetsstrategi.

Han sa at planlegging for bruk av taktiske atomvåpen i en krig om Taiwan nå er vanlig i politiske kretser i Washington, D.C. Og fraværet av strategisk stabilitet og våpenkontrolldiplomati mellom USA og Russland og USA og Kina øker faren for at en ulykke, hendelse eller feilberegning kan utløse en katastrofal opptrapping til atomkrig.

“Alle atommaktene enten utvider eller “moderniserer” sine atomvåpenarsenaler. Iran og Japan er i nærheten av å være atommakter, og Sør-Korea og Saudi-Arabia står overfor både nasjonalt og internasjonalt press for å utjevne det de oppfatter som en urettferdig ubalanse i atomterroren”, bemerker han.

Skulptur som forestiller Sankt Georg som dreper dragen. Dragen er laget av fragmenter fra sovjetiske SS-20 og amerikanske Pershing atomraketter. FN-foto | Milton Grant

“Den internasjonale dagen for total eliminering av atomvåpen gir oss en mulighet til å slå alarm og understreke viktigheten av artikkel VI i Ikkespredningsavtalen, som oppfordrer til forhandlinger i god tro om fullstendig eliminering av atomvåpen.”

“Og viktigst av alt, dagen oppmuntrer oss til å øke vårt engasjement, vår organisering og vår innsats for den atomvåpenfrie verdenen som vi og fremtidige generasjoner fortjener”, erklærte Gerson.  [IDN-InDepthNews]

Most Popular