toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianWaiting For Zero Nuke - Norwegian

Waiting For Zero Nuke – Norwegian

-

Venter på null atomvåpen

Av D RAVI KANTH

GENEVA (IDN) – Markeringen av FNs internasjonale dag for den totale elimineringa av atomvåpen den 26. september var en uhyggelig påminnelse om den pågående trusselen av atomvåpen mot folk for øvrig.

”Rundt 2000 atomvåpen holdes i beredskap mellom USA og Russland som nå er stilt inn på de [pågående] krisene i Syria og Ukraina”, sier Aaron Tovish, en ledende aktivist fra den globale fredskampanjen ”Mayors for Peace” som ønsker å eliminere atomstridshoder.

”Vi understreker viktigheten av å intensivere den globale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen og vårt hovedmål er å styrke global fremdrift for å nå dette målet innen 2020”, fortalte Tovish til IDN.

USA planlegger å bruke nesten en billion dollar på modernisering av sine kjernefysiske arsenal de neste ti årene og SS.

Storbritannia mener å bruke 50 milliarder på sin trehodede atomrakett, den kalde krigens dager er tilbake, igjen.

Tovish, som tok del i forberedelsene til markeringen av det første jubileet av FNs dag for eliminering av kjernefysiske våpen i Genève, forklarte om prosjektet ”I was her age” som ble lansert av Mayors for Peace and Peace Boat for å få ”Hibakusha” ut til verden, i oppkjøringen mot neste års 70årsdag av den atomiske bombingen.

Hibakusha er de levende ofrene fra den atombombingen av Hiroshima and Nagasaki. Den amerikanske presidenten Harry S Truman, som tok avgjørelsen om å slippe det første masseødeleggende våpenet i den Japanske byen, hadde insistert på at ”verden vil merke at den første atombomben ble sluppet på Hiroshima, en militærbase. Det var fordi vi ønsket, så langt som mulig, å unngå drap av sivile i dette første angrepet”.

Likevel konkluderte den amerikanske strategiske bombeundersøkelsen med at ”Hiroshima og Nagaski ble valgt som mål på grunnlag av deres konsentrasjon av aktiviteter og populasjon”, i følge historiker Howard Zinn.

UNFOLD ZERO og FNs kontor ved nedrustningsdepartementet (UNDOA), som organiserte det første jubileet av den internasjonale dagen for total eliminasjon av atomvåpen, leverte et sterkt budskap om at det globale sivile samfunnet må tvinge regjeringene til og ikke forlate nedrustingen og elimineringen av atomvåpen fullstendig.

FNs nedrustningskonferanse, det multilaterale organet for å forhandle om nedrusting og fullstendig eliminasjon av atomvåpen, sank ned i en endeløs fase av lammelse gjennom de siste 18 årene, det sivile samfunnet må spille en større rolle. ”Vi må huske at politisk vilje ikke er generert på ledelses nivå,” sier Michael Moller, fungerende direktør for FNs kontor i Genève.

”Det er som regel drevet av stor etterspørsel og vi trenger dette engasjementet fordi den totale elimineringen av atomvåpen fra jordens overflate rett og slett ikke er et edelt mål, men det er den ultimate og uunnværlige forutsetningen for å garantere langsiktig, meningsfylt fred og sikkerhet internasjonalt,” fortalte Møller deltakerne på UNFOLD møtet.

I fjor la Indonesia frem et sterkt forslag på vegne av de alliansefri landene på FNs generalforsamling. Forslaget gikk ut på å minnes den internasjonale dagen for total eliminering av atomvåpen, den 26. september hvert år. Det underliggende målet er å ”styrke offentlig bevissthet og utdanning om trusselen mot menneskeheten av atomvåpen, og nødvendigheten av den totale elimineringen av dem, for å mobilisere det internasjonale arbeidet mot å nå felles mål om en kjernefysisk våpenfri verden.”

De alliansefri landene minnet atomstatene om deres glemte ”forpliktelser” i artikkel VI i ikke-spredning av kjernevåpen traktaten (NPT), som fastsatte opphør av atomvåpenkappløpet og fullstendig atomnedrustning.

”NPT var et midlertidig arrangement som resulterte seg fra den såkalte ’Grand Bargain’ (den store forhandlingen), hvor atomfrie stater forpliktet seg til ikke å erverve eller utvikle kjernefysiske våpen i bytte mot tilgang til fredelig bruk av atomenergi, mens atomstatene forpliktet seg til kjernefysisk nedrustning,” sier Ambassadør Jorge Lomonaco, Mexicos representativ til FN i Genève.

Mexico sammen med Norge, Østerrike og andre land er nå engasjert i intensivering av den globale kampanjen med de humanitære konsekvensene fra virkningen av en enkelt kjernefysisk detonasjon.

Indonesia som er en kampanjedeltaker for total kjernefysisk nedrustning i FN har etterspurt en forpliktelse for å sikre ”en verden fri for kjernefysiske våpen”. Indonesias utsendingsambassadør Triyono Wibowo sa at atomstatene må fjerne sine våpen i Midtøsten og forplikte seg til nedrusting.

Den interparlamentariske unionen (IPU), som er en av de eldste multilaterale organer, adopterte en løsning i mars i år hvor de oppfordrer parlamenter å sikre at regjeringer ikke må bruke atomvåpen som avskrekking i nasjonale forsvarsplaner.

IPU fremmet også ønsker om økt sikkerhet på alle kjernefysiske materialer, konsolidering av eksisterende atomvåpenfri soner og støtte etableringen av nye atomfri soner.

I nesten 70 år har nasjoner kjempet for avskaffelse av atomvåpen. FNs generalforsamling adopterte den første løsningen om å eliminere atomvåpen i London, januar 1946. Flere viktige utviklinger markerte nedrustningsforhandlingene på tross av våpenkappløpet mellom USA og det tidligere Sovjetunionen under den kalde krigen.

De to største atomstatene, USA og Russland, har redusert sine lagre av atomiske våpen fra rundt 75 000 på toppen av den kalde krigen i midten av 1980 årene og ned til rundt 20 000. Fortsatt finnes det ”detaljerte, langsiktige, og vel finansierte programmer” og ingen ”konkret plan for å oppnå atomnedrusting – og selvfølgelig, ingen fremgang i forhandlingene om en atomvåpenkonvensjon”, sier Gabriele Kraatz-Wadsack, en av FNs tjenestemenn for nedrustning.

”Vi ser en opprettholdelsen av hva generalsekretær Bank Ki-moon har kalt den ”smittsomme doktrinen om kjernefysisk avskrekking”, som nå har spredd seg til rundt 9 land”, beklager Kraatz-Wadsack.

På tross av den langvarige fastlåste tilstanden og ”rusten” som er bygget opp rundt nedrustningsmaskineriet, finnes det noen oppmuntrende utviklinger for å øke bevisstheten og utdanne folk om nødvendigheten av elimineringen av atomvåpen fra det sivile samfunn, hvor den Japanbaserte Soka Gakki International (SGI) også spiller en viktig rolle.

Også den 87ende verdensfred turen, World Peace Voyage – Hibakushas ”Journey to Hearth of the World”, neste år for å markere 70årsdagen av bombingen av Hiroshima og Nagasaki, er et betydelig initiativ fra Mayors of Peace for å presse atomstatene til å ødelegge sine arsenal. [IDN-InDepthNews – 28 september 2014]

Most Popular