toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianUN Presses Forward on Global Ban on Nuke Tests - Norwegian

UN Presses Forward on Global Ban on Nuke Tests – Norwegian

-

FN presser på for globalt forbud mot testing av kjernefysiske våpen

Av Jaya Ramachandran

NEW YORK (IDN) – Sytten år etter at prøvestansavtalen (CTBT) ble åpnet for undertegning, har FN lansert et nytt initiativ for å framskynde ikrafttredelse av avtalen “på et tidligst mulig tidspunkt”.

Utenriksministre og representanter på høyt nivå fra de 183 medlemsstatene i traktaten har oppfordret de åtte gjenværende statene – Kina, Den demokratiske folkerepublikken Korea, Egypt, India, Iran, Israel, Pakistan og USA – til å signere og ratifisere prøvestansavtalen “og dermed avslutte alle kjernefysiske prøvesprengninger i verden én gang for alle.” Ratifikasjon av disse åtte landene er uunnværlig for at traktaten skal kunne tre i kraft.

Slutterklæringen fra Conference on Facilitating Entry into Force of the CTBT, som ble enstemmig vedtatt den 27. september 2013 ved FNs hovedkvarter i New York, bekrefter “viktigheten og nødvendigheten av å oppnå en tidlig ikrafttredelse av traktaten som et viktig praktisk steg for en systematisk og progressiv innsats mot kjernefysisk nedrustning og kjernefysisk ikke-spredning.”

Erklæringen beskriver også den universelle fordømmelsen av Nord-Koreas annonserte kjernefysiske tester som “et bevis på den normative styrken som ligger i traktaten og dens bidrag til stigmatisering av kjernefysiske prøvesprengninger.”

Erklæringen argumenterer for at alle kjernefysiske prøvesprengninger og andre kjernefysiske sprengninger skal opphøre, at utviklingen og den kvalitative forbedringen av kjernefysiske våpen skal stanses, og at det ikke skal utvikles flere avanserte nye typer av kjernefysiske våpen. Alt dette utgjør effektive tiltak for kjernefysisk nedrustning og ikke- spredning i alle aspekter.

“En slutt på kjernefysisk våpentesting er dermed et betydelig skritt i retning å realisere målet om å eliminere kjernefysiske våpen på en global skala, samt mot en generell og fullstendig nedrustning under streng og effektiv internasjonal kontroll,” fastslår erklæringen.

Erklæringen fastslår videre at toppmøtet i FNs sikkerhetsråd om kjernefysisk ikke-spredning og kjernefysisk nedrustning i New York den 24. september 2009, som vedtok resolusjon 1887, og konsensus vedtatt i sluttdokumentet til partsmøtet i NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) i 2010, samt en rekke andre møter og arrangementer, viser at det fortsatt finnes en sterk internasjonal vilje til at denne traktaten skal tre i kraft.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som åpnet konferansen, oppfordret alle de gjenværende statene til å signere og ratifisere prøvestansavtalen uten ytterligere forsinkelse. “Denne oppfordringen kommer jeg med på vegne av alle mennesker i hele verden som standhaftig motsetter seg utviklingen av slike vilkårlige våpen og ønsker seg en tryggere verden,” uttalte Ban.

“Historien lærer oss at vi standhaftig må presse på for å oppnå ratifikasjon,” la han til, og han påpekte at 1919-konvensjonen om kontroll av handel med våpen og ammunisjon aldri trådte i kraft. Det samme gjelder 1925-konvensjonen om tilsyn med internasjonal handel med våpen, ammunisjon og krigsmidler.

“Etter disse tilbakeslagene tok det 88 år før regjeringene vedtok en annen multilateral traktat for å kontrollere konvensjonelle våpenhandler: Arms Trade Treaty. Det internasjonale samfunnet har ikke råd å vente like lenge på å gjenoppta arbeidet med å forby kjernefysiske prøvesprengninger dersom prøvestansavtalen ikke trer i kraft,” understreket Ban. “De gjentatte prøvesprengningene til Den demokratiske folkerepublikken Korea bør være alarmklokken som varsler oss om at det nå er på tide å handle,” la han til.

Lassina Zerbo, Executive Secretary i CTBTO (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization), sa at høynivåmøtet i FNs generalforsamling om kjernefysisk nedrustning den 26. september “markerte at det internasjonale samfunnet ønsker å puste nytt liv i multilateral atomnedrustning og ikke-spredning.”

János Martonyi og Marty Natalegawa, utenriksministrene fra henholdsvis Ungarn og Indonesia, ledet i fellesskap det biennale møtet, som allment ble kalt “Artikkel XIV-konferansen.” I åpningstalen sin sa Martonyi at man spesielt burde sette inn en innsats på å skape en dialog med de åtte landene som enda ikke har ratifisert avtalen. “Vi vil derfor gjøre alle mulige anstrengelser for å overbevise disse landene om at prøvestansavtalen vil forbedre deres egen sikkerhet og posisjon.”

Ungarn var et av de første landene til å ratifisere CTBTO. Tidligere CTBTO-sjefssekretær Tibor Tóth ledet organisasjonen i åtte år, fram til Zerbo fra Burkina Faso overtok i august 2013. [IDN-InDepthNews – 30. september 2013]

Most Popular