toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianU.S. Mayors Warn Against Largest NATO ‘War Games’ - Norwegian

U.S. Mayors Warn Against Largest NATO ‘War Games’ – Norwegian

-

Amerikanske borgermestere advarer mot det største NATO “krigsspillet”

Av J C Suresh

TORONTO | INDIANAPOLIS (IDN) – ”Det største NATO-krigsspillet på flere tiår, som involverer 14 000 amerikanske soldater, aktivering av det amerikanske rakettforsvaret i Øst-Europa og fyrer opp de økende spenningene mellom kjernevåpengiganter”, advarte USAs ordførerkonferanse (United States Conference of Mayors (USCM)) i forkant av det 28-nasjoners nordatlantiske alliansetoppmøtet 8-9. juli i Polens hovedstad Warszawa.

Resolusjonen vedtatt på USCM 84-årsmøte 24 til 27 juni i Indianapolis sier: “Mer enn 15 000 kjernevåpen, de fleste størrelsesordener er kraftigere enn Hiroshima og Nagasaki bombene, 94 % eid av USA og Russland, fortsetter å posere en utålelig trussel mot byer og menneskeheten.”

For å understreke poenget, gjentar resolusjonen: “De amerikanske atombombingene i august 1945 av Hiroshima og Nagasaki forbrant ukritisk titusenvis av vanlige mennesker, og ved utgangen av 1945 døde mer enn 210 000 mennesker – hovedsakelig sivile, og de overlevende hibakusha, deres barn og barnebarn fortsetter å lide av fysiske, psykologiske og sosiologiske effekter.”

USCM oppfordrer “den neste amerikanske presidenten, i god tro, til å delta i eller igangsette multilaterale forhandlinger for eliminasjon av kjernevåpen som kreves av den Ikkespredningsavtalen i fra 1970”.

Samtidig som president Barack Obama roses for å ha besøkt Hiroshima nå i mai, nesten 71 år etter atombombing, USA ordførerkonferanse kritiserer sterkt Obama-administrasjonen for å ha ”lagt grunnlaget for at USA skal bruke en trillion dollar over de neste tre tiårene”.

USCM, nonpartisan association av amerikanske byer med innbyggertall over 30 000, sier, ”Obama-administrasjonen” har ikke bare redusert USAs kjernevåpenlagrene mindre enn noen etter den kalde krigens presidentskap”, men også bestemt seg for å bruke en trillion dollar ”for å opprettholde og modernisere sine kjernefysiske bomber og stridshoder, produksjonsanlegg, leveringssystemer, og kommando og kontroll”.

Og dette til tross for at ”føderale midler er desperat nødvendig i vårt samfunn for å bygge rimelige boliger, skape arbeidsplasser med levelig lønn, bedre kollektivtransport, og utvikle bærekraftige energikilder”, sa resolusjonen.

USCM “oppfordrer den neste presidenten og kongressen i USA til å redusere kjernevåpenutgifter til det minimumet som er nødvendig for å ivareta trygghet og sikkerhet for eksisterende våpen som de venter på å uskadeliggjøre og demontere, og å omdirigere disse midlene til å møte de presserende behov til byer og gjenoppbygge vår nasjons svake infrastruktur”.

USCM, for det 11. året på rad, vedtok en sterk resolusjon til støtte for Mayors for Peace, advarer at ”kjernevåpenland kommer stadig nærmere og tettere på direkte militærkonfrontasjon i konfliktområder rundt om i verden”, og oppfordrer USAs neste president ”til å forfølge nye diplomatiske initiativer for å redusere spenninger med Russland og Kina, og å dramatisk redusere amerikanske og russiske kjernefysiske arsenaler”.

USCM ”berømmer ordfører Denise Simmons og Cambridge City Council for å demonstrere modige lederskap på kommunalt nivå ved å enstemmig bestemme seg for å avstå fra sine byers en-milliard-dollar pensjonskasser fra alle selskaper som er involvert i produksjon av kjernevåpensystemer og i virksomheter som investere i slike selskaper, 2. april 2016”.

Mayors for Peace, en internasjonal organisasjon, grunnlagt i 1982 og ledet av ordførerne i Hiroshima og Nagasaki, som har som mål gjennom sin 2020 Vision Campaign å oppnå global avskaffelse av kjernevåpen innen 2020.

Mayors for Peace medlemskapene har vokst med mer enn ti ganger siden 2003. Og per 1. juni 2016 er 7063 byer i 161 land og regioner, inkludert 207 amerikanske medlemmer, representerer de rundt en milliard mennesker, en syvendedel av verdens befolkning. Den 22. juni i Des Moines, ble ordfører Frank Cownie formelt enig om å tjene som anførende by for den amerikanske delen av Mayors for Peace.

I en tale til USCM International Affairs Committee den 25. juni, forklarte Yasuyoshi Komizo, generalsekretær Mayors for Peace: ”En felles utfordring vi står overfor er at mange land fortsetter å hevde at deres nasjonale sikkerhet avhenger av kjernefysisk avskrekking. Likevel er kjernefysisk avskrekking basert på gjensidig mistillit og forsøker å opprettholde fred gjennom trusselen om vilkårlige massedrap.”

Han la til: “Et slikt system kan ikke være bærekraftig. Vi må også være oppmerksom på at kjernevåpen ikke kan gi noen gode løsninger på de globale sikkerhetsutfordringene i det 21. århundre. De bruker også budsjettmessige og teknologiske ressurser som trengs for økonomisk utvikling, herunder velferd i verdens byer.” [IDN-InDepthNews – 30. juni 2016]

Most Popular