toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianThree Conferences To Focus On Nuke-Free World - Norwegian

Three Conferences To Focus On Nuke-Free World – Norwegian

-

Tre konferanser som fokuserer på en verden fri fra atomvåpen

av Jamshed Baruah | IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Etter hvert som spenningen bygger seg opp mellom USA og Russland om Ukraina rundt frykten for atomkrig, er tre internasjonale konferanser planlagt for april 2014 og gitt ekstra betydning for viktigheten av å fremme forbud mot spredning av atomvåpen og nedrustning.

Den første i serien er et møte med utenriksministre fra 11.-12. April i Hiroshima, nesten to måneder etter Den andre konferansen om Humanitære Konsekvenser av Atomvåpen i Mexico. Dette vil bli etterfulgt av en gjensidig troskonferanse organisert av Tokyo-baserte Soka Gakkai International (SGI) den 24. April i Washington. Fra 28. April til 9. Mai vil Preparatory Committee (PrepCom) ansvarlig for 2015 tilsynskonferanse for partene i Avtalen om forbud for spredning av atomvåpen (NPT) holde sin tredje sesjon i FN i New York.

PrepCom skal tilsynelatende forberede seg til tilsynskonferansen for å vurdere implementeringen av hver artikkel til NPT og tilrettelegge for en diskusjon mellom statene med et ståsted om å gi anbefalinger til tilsynskonferansen. NPT, som tredde i kraft i 1970 og ble utvidet på ubestemt tid frem i 1995, krever at en tilsynskonferanse holdes hvert 5. År. Avtalen anses som en hjørnesten i det globale regime for ikke-spredning av atomvåpen.

NPDI

Det å fremme en verden uten atomvåpen er også målet med ministermøte i Hiroshima, som er en del av Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI), og støttes av en koalisjon av stater med Japan og Australia i ledelsen. Koalisjonen ble til i et forsøk på å implementere det endelige dokumentet fra 2010 NPT Review Conference, vedtatt ved konsensus.

Bestående av Australia, Canada, Chile, Tyskland, Japan, Mexico, Nederland, Nigeria, Filippinene, Polen, Tyrkia, og De Forente Arabiske Emirater, har NPDI gitt ut en serie deklarasjoner som omhandler tempoet for NPT forhandlinger og behovet for å gå fremover rundt forbud mot spredning og nedrustning.

Ved ministermøtet i Haag i April 2013, fikk NPDI vedtatt å ”bidra aktivt i arbeidet til PrepCom inkludert ved å sende inn, for videre bearbeiding av statene, arbeidspapirer som omhandler å redusere rollen av atomvåpen, ikke-strategiske atomvåpen, Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty (CTBT), bredere anvendelse av beskyttelsestiltak, atomfrie soner og eksportkontroll, samt en oppdatering av fjorårets arbeidspapir rundt nedrustning og opplæring rundt forbud mot spredning av atomvåpen”.

Resolusjonen la til: ”Vi har også stor sto på at universalisering og tidlig ikrafttredelse av Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) er viktige for å oppnå nedrustning av atomvåpen. Vi ønsker at traktaten ratifiseres i år av Brunei Darussalam og Tsjad, som øker antall ratifiseringer opp til 159…..Vi appellerer innstendig til alle land som ikke enda er parter til traktaten, spesielt de gjenværende åtte statene oppgitt Vedlegg II i traktaten, å signere  og ratifisere CTBT uten ytterligere forsinkelse.”

Videre; ”Stater med atomvåpen har et særlig ansvar for å oppmuntre til ratifisering av CTBT og vi vil oppfordre dem til å ta initiativet i denne forbindelse i påvente av ikrafttredelse av traktaten, til å avstå fra å foreta prøvesprengninger av atomvåpen eller andre kjernefysiske eksplosjoner.”

‘Tre forebyggere’ og ‘Tre reduksjoner’

Betydningen av ministermøtet i Hiroshima ble understreket av Japans utenriksminister Fumio Kishida i en tale ved Nagasaki University den 20. Januar 2014. Kishida ble født i Hiroshima, den første byen som ble offer for den første atombomben som ble sluppet.

Kishida sa, ‘Tre forebyggere’ og ‘Tre reduksjoner’ ble midtpunktet i Japans ”grunnleggende tanker mot en verden fri fra atomvåpen”. Den første er: “(1) forebygge fremveksten av nye stater med atomvåpen, (2) forebygge spredningen av atomvåpen-rettede materialer og teknologier, og (3) forebygge kjernefysisk terrorisme.” Den siste er: “(1) redusere antall atomvåpen, (2) redusere atomvåpnenes rolle, og (3) redusere insentivet for å lagre atomvåpen.”

Inter-religiøs konferanse

Implementeringen av slike tiltak krever aktiv deltakelse fra det globale sivile samfunnet, sier SGI Presidenten Daisaku Ikeda. “Hvor det finnes et fravær av internasjonalt politisk lederskap, vil et sivilt samfunn kunne tre inn for å fylle gapet, og gi energien og visjonen for å skifte verden i en ny og bedre retning.”

“Jeg tror at vi trenger et paradigme skifte, en annerkjennelse at essensen av lederskap finnes i vanlige mennesker – hvem som helst og uansett hvor det er – som reiser seg og fyller en rolle som er deres alene å spille,” legger han til.

Ikeda skriver it sitt 2013 Fredsforslag: “Det er nødvendig å utfordre den underliggende umenneskelige ideen at statenes behov kan rettferdiggjøre ofringen av utallige menneskeliv og forstyrrelser i det globale økosystemet. På samme tid føler i at atomvåpen virker som et prisme hvor man ser økologisk integritet, økonomisk utvikling og menneskerettigheter – problemstillinger som våre moderne verden ikke har råd til å ignorere. Dette vil hjelpe oss å identifisere elementer som vil forme konturene til en nytt, bærekraftig samfunn hvor mennesker kan leve med verdighet.”

Opp mot dette, en inter-religiøs konferanse – initiert av SGI i Washington – hovedsete til det den amerikanske administrasjonen og kongressen – er veldig viktig.

Tredje PrepCom

Av avgjørende betydning er den tredje PrepCom for 2015 Tilsynskonferansen for partene i NPT. Hiroshima og Nagasaki vil minnes det 70. Jubileet siden atombombene i 2015. Dette og G8 toppmøtet i 2015 burde, ifølge SGI President Ikeda, be en passende mulighet for et utvidet møte rundt atomvåpen, som etter hans syn bør inkludere ytterligere deltakelse fra representanter i FN og ikke-G8 stater som er i besittelse av atomvåpen, samt medlemmer av de fem eksisterende NWFZs – Antarktistraktaten, Latin-Amerikas NWFZ (Tlatelolco Traktaten), Sør-Stillehavet NWFZ (Rarotonga Traktaten), Sør-Øst Asia NWFZ (Bangkok traktaten), og African NWFZ (Pelindaba Traktaten) – og andre stater som har tatt en lederrolle for avskaffelse av atomvåpen. [IDN-InDepthNews – March 15, 2014]

Most Popular