toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianStockholm Initiative Determined to Achieve the Elimination of Nuclear Weapons - Norwegian

Stockholm Initiative Determined to Achieve the Elimination of Nuclear Weapons – Norwegian

-

Stockholm-initiativet målrettet om å eliminere atomvåpen

av Ramesh Jaura

BERLIN | STOCKHOLM (IDN) — Stockholm-initiativet for kjernefysisk nedrustning, som støttes av 16 nasjoner, har oppfordret den kommende tiende tilsynskonferansen til Ikkespredningsavtalen (NPT) den 4.-28. januar 2022, til å “vise politisk lederskap, overholde forpliktelser og oppnåelser som har blitt gjort som en del av avtalen og få oss inn på en målrettet vei mot en verden uten atomvåpen, for å bevare menneskeheten.”

Stockholm-intiativet ble lansert av Sverige i 2019, og har som mål å gi ny praktisk drivkraft til kjernefysisk nedrustning og bygge broer mellom atomstater ikke‑atomstater.

Gruppens femte ministermøte i Stockholm den 14. desember fortsatte erklæringen som følger: “Vi står fortsatt sammen i vår besluttsomhet om å eliminere atomvåpen på en irreversibel, verifiserbar og transparent måte, og om å redusere risikoen de representerer i mellomtiden.”

Møtet ble ledet av Sveriges utenriksminister Ann Linde og Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock. Deres motparter fra Argentina, Canada, Etiopia, Finland, Indonesia, Japan, Jordan, Kasakhstan, Nederland, New Zealand, Norge, Sør-Korea, Spania og Sveits deltok.

Annalena Baerbok ble tatt i ed som Tysklands utenriksminister den 8. desember 2021. Før hun sluttet seg til det femte ministermøtet for første gang, uttalte Tysklands utenriksdepartement: “Tyskland ønsker å innta en ledende rolle for å styrke internasjonale nedrustningsinitiativ.” Dette er også det landet gjorde med Baerbocks forgjenger Heiko Maas som utenriksminister.

Ved ministermøtet i Berlin i 2020 vedtok utenriksministerne en erklæring i anledning av 50-års-jubileet til NPT-avtalen, med en liste forslag (“stepping stones”) for å fremme kjernefysisk nedrustning. Disse tiltakene omfatter bl.a. full åpenhet når det gjelder kjernefysiske arsenaler, sterkere tilbakeholdenhet i atomvåpendoktriner, skritt for å redusere eskalasjonsrisiko, forlengelse av den banebrytende  New Strategic Arms Reduction-avtalen (New START) mellom USA og Russland i januar 2021, ytterligere reduksjon av lagerbeholdninger og bredere avtaler i fremtiden.  Alle statsparter ble invitert til å signere disse 22 tiltakene for å fremme kjernefysisk nedrustning.

Stockholm-gruppen møttes denne gangen rundt tre uker før den tiende tilsynskonferansen til Ikkespredningsavtalen NPT var planlagt — og to år etter avtalens 50-års-jubileum.

Det femte ministermøtet erklærte: “Den kommende NPT-tilsynskonferansen er en avgjørende anledning for alle stater til å vise en stor grad av engasjement for kjernefysisk nedrustning. Stockholm-initiativet for kjernefysisk nedrustning har lagt frem en gjennomførbar plan for veien videre på dette feltet. Vi vil gi uttrykk for vår fulle støtte til den utpekte presidenten for tilsynskonferansen, ambassadør Gustavo Zlauvinen, i hans ledelse av delegasjonene for å sikre NPT-avtalens fortsatte suksess.”

Samlingen hilset også de ytterligere 20 NPT-statspartene velkommen som formelt har sluttet seg til initiativets dokumenter. Som forventet oppfordrer Stockholm-fredsinitiativet alle statsparter til “å ta i bruk språket og de gjennomførbare idéene som legges frem i disse dokumentene, spesielt i utformingen av tilsynskonferansens sluttdokument.”

Ministerne ved Stockholm-initiativet uttrykte ikke bare anerkjennelse for New START-avtalen, men også for presidenterklæringen i juni 2021 som annonserte en strategisk stabilitetsdialog mellom USA og Russland, og som inneholdt en bekreftelse om at “en atomkrig ikke kan vinnes og aldri må kjempes.”

Dette er uten tvil en positiv utvikling som svarer på to av forslagene i Stockholm-initiativet for kjernefysisk nedrustning.  Ministerne trakk også frem også toppmøtet mellom USA og Kina som ble holdt den 16. november 2021.

Til tross for disse fremskrittene er det fortsatt betydelig arbeid som må gjøres. De fem statene NPT anerkjenner som atommakter må redusere sine kjernefysiske arsenaler, og har et særlig ansvar for å gjøre dette i tråd med avtalen. Det er også tydelig at andre stater som har atomvåpen er uvillige til å ta skritt i retning nedrustning.

Det femte ministermøtet bemerket: “Å gjenoppbygge tillit og trygghet mellom atommakter vil bidra til å få slutt på den langvarige stillstanden når det gjelder global kjernefysisk nedrustning.”

De oppfordret alle atommakter til å ta tydelige og besluttsomme skritt mot å legge grunnlaget for den neste generasjonen av våpenkontrollavtaler, til å redusere eller ytterligere redusere kjernefysiske arsenaler, til å vise lederskap ved å sette en endelig sluttstrek for kjernefysiske prøvesprengninger, til å begynne forhandlinger om en traktat som skal forby produksjon av spaltbart materiale, og til å støtte innsatsen for å utvikle multilateral kapasitet for verifisering av kjernefysisk nedrustning.

Ministerne gjentok oppfordringen som fremholdes i deres “stepping stones” om å involvere den yngre generasjonen, bl.a. gjennom dialogplattformer, mentorordninger, praktikum, stipendier, modellarrangementer og aktiviteter for ungdomsgrupper. De trakk også frem sin anmodning om å oppfordre til besøk hos og samhandling med samfunn som er påvirket av atomvåpen, inkludert Hiroshima og Nagasaki samt steder som tidligere har blitt brukt til prøvesprengninger, som Semipalatinsk og i Stillehavet.

Utover dette holdt de fast ved sin beslutning om å inkorporere et mangfoldig kjønnsperspektiv og fremme full og effektiv deltakelse fra kvinner i avgjørelsesprosesser rundt kjernefysisk nedrustning. [IDN-InDepthNews – 25. desember 2021]

Bilde: Samling av Stockholm-initiativet for kjernefysisk nedrustning med Stockholm som bakgrunn (august 2020), inkludert Kastellet, Vasa-museet og det nordiske museet.

Most Popular