toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianPressure Mounts on Japan to Join the Nuclear Ban Treaty - Norwegian

Pressure Mounts on Japan to Join the Nuclear Ban Treaty – Norwegian

-

Presset øker for at Japan skal bli med i ikkespredningsavtalen

Av Katsuhiro Asagiri

TOKYO (IDN) – Japan får press innenfra for å signere og ratifisere FNs prøvestansavtale, som vedkjenner “uakseptabel lidelse” på hibakusha-overlevende av den aller første atombomben i Hiroshima og Nagasaki, som ble sluppet i august 1945.

122 av FNs medlemsnasjoner adopterte det som formelt er kjent som
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), også omtalt som ikkespredningsavtalen, i juli 2017.

Aldrende overlevende – 81,41 i gjennomsnitt per mars 2017 – har beklaget den japanske regjeringens beslutning om å holde seg utenfor ikkespredningsavtalen, grunnen var at det ved inngåelse av denne avtalen kunne «føre til at avstanden mellom atomvåpenstater og ikke-atomvåpenstater ble enda større».

Anmerkningen fra statsminister Shinzo Abe i anledning 72-årsjubileet av atomsprengningene, på en pressekonferanse i Hiroshima, gjorde at 78 år gamle Hiroshima hibakusha Hiroshi Harada ble sint, han er tidligere leder av Hiroshima Peace Memorial Museum.

«Om den japanske regjeringen ikke vil gjøre noe med dette, ønsker jeg ikke at (Abe) skal fortsette å beskrive Japan som «det eneste landet som har opprettholdt atomsprengninger i krigstid» i sine taler», ble det rapportert at Harada sa. «Hvis du ikke skal selge det faktum, må du følge opp med riktig handling.»

Åtte måneder senere, har Japan NGO Network for Nuclear Weapons Abolition overrukket et oppfordringsdokument, samt en skriftlig forespørsel til Utenriksdepartementet (MOFA), hvor de ba den japanske regjeringen om å undertegne og ratifisere prøvestansavtalen.

På vegne av Japan NGO Network, leverte Terumi Tanaka, medformann i Nihon Hidankyo og Haruko Moritaki, og medansvarlig for Hiroshima Alliance of Nuclear Weapons Abolition (HANWA), begjæring til MOFAs parlamentariske visepresident Mitsunari Okamoto den 13. april.

Dette var i oppkjøringen til den andre sesjonen av den forberedende komitéen for 2020-gjennomgangskonferansen av partene til ikkespredningsavtalen av kjernefysiske våpen (NPT) – Second PrepCom of the 2020 NPT Review Conference fra 23. april til 4. mai i Genève.

Oppfordringsdokumentet ba også om informasjon om Japans kjernefysiske nedrustning og ikke-spredningspolitikk, samt deres holdning til US Nuclear Posture Review.

Svaret kom fra Okamoto,hvor han utviste «respekt for innsatsen til mennesker i Hiroshima og Nagasaki, som formidler konsekvensene av atomvåpen til verden.» Han la til at mens ikkespredningsavtalen deler målet om å avskaffe atomvåpen, er dens tilnærming forskjellig fra den japanske regjeringens tilnærming.

Okamoto uttalte videre at den japanske regjeringen vil bidra til å øke den internasjonale impulsen mot fremdriften av atomvåpennedrusting «ved å bygge broer til effektiv atomvåpennedrusting», som foreslått av gruppen av fremtredende personer om substansutvikling av atomvåpen i sine anbefalinger sendt inn 29. mars til utenriksminister Taro Kono.

Fremtredende representanter for NGO-nettverket i Japan skjulte ikke sin skuffelse på det de ble fortalt på MOFA. På en pressekonferanse kritiserte Akira Kawasaki et internasjonalt styremedlem av Nobelfredsprisvinner ICAN, for å holde seg til den eksisterende politikken om å ikke bli med i ikkespredningsavtalen.

HANWAs visedirektør Moritaki sa hun var «skuffet», og la til at den japanske regjeringen «burde forklare konkrete tiltak, om det de skal ha rollen som en brobygger mellom atomvåpenstater og ikke-atomvåpenstatene, samtidig som de burde fokusere på enda en tilnærming enn ikkespredningsavtalen.»

Det var på bakgrunn av alvorlige forskjeller mellom atomvåpen og ikke-atomvåpenstatene på den ene siden og blant ikke-atomvåpenstatene på den annen side med hensyn til den beste måten å oppnå en verden uten atomvåpen, at den daværende utenriksministeren Fumio Kishida kunngjorde opprettelsen av en gruppe fremtredende personer for vesentlig nedrusting av atomvåpen i sin uttalelse ved første PrepCom under 2020 ikkespredningsavtalens gjennomgangskonferanse i mai 2017, i Wien.

Gruppen består av 16 eksperter – 6 japanske inkludert formann, og 10 utledninger – har i mellomtiden lagt inn et sett med 25 brede anbefalinger. Utenlandske eksperter er fra både atomvåpen og ikke-atomvåpenstatene som omfatter de statene som fremmer ikkespredningsavtalen.

Gruppen oppfordrer alle FN-land til å påta seg «med tanke på at det haster … brobyggingstiltakene … som er nødvendige for å gjenvinne atomvåpennedrusting og ikke-spredning under denne syklusen i ikkespredningsavtalens gjennomgangsprosess, øker selve prosessen og legger grunnlaget for konvergerende tilnærminger.»

Gruppen sier at normen for ikke-bruk av atomvåpen, som støttes av 73 års praksis for ikke-bruk, må opprettholdes på alle måter som en av lokalene for å opprettholde kjernefysisk ikke-sprednings- og nedrustningsregime.

Dessuten må ikkespredningsavtalen være sentral for å fremme det felles målet om en verden uten atomvåpen. Gruppen legger til: «Basert på vedtaket vedtatt i 1995, og handlingsplanen som ble vedtatt i 2010, de berørte regionale aktørene og med-sponsorer/møteinnkaller – Russland, Storbritannia og USA – i nært samarbeid med interesserte stater til ikkespredningsavtalen og de forente stater, bør arbeide for å innkalle så snart som mulig til en konferanse om en Midtøsten-sone fri for atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen hvor alle statene i Midtøsten skal delta.»

Gruppen anser at ikkespredningsavtalen (CTBT) spiller en kritisk rolle i styrke normen for ikke-prøvesprengning, forebygge nukleær spredning og bidra til nedrustning.

Gruppen oppfordrer de resterende Annex II-landene til å undertegne og/eller ratifisere avtalen uten ytterligere forsinkelser og oppfordrer alle stater til å avstå fra prøvesprengning. «Alle stater bør gjøre ytterligere anstrengelser for å opprettholde effektiviteten av avtalens verifikasjonsmekanismer og det foreløpige tekniske sekretariatet, samt sikre tilstrekkelig finansiering.»

Sammen med Kazakhstan, har Japan vært en drivende kraft mot en tidlig inngang i ikkespredningsavtalen (CTBT), noe som har stått på vent i nesten 22 år.

Gruppen med fremtredende personer beskriver full overholdelse av alle parter med alle elementer i den felles overgripende handlingsplanen (JCPOA) som er avgjørende for integriteten til det kjernefysiske ikke-spredningsregimet. «Alle interessenter bør fortsette å støtte full gjennomføring av JCPOA, som støttes av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2231», tilføyer gruppen.

Katastrofale konsekvenser fra Nord-Koreas atom- og missilkrise må avverges, deklarerer gruppen. «Alle interessenter oppfordres til å gjøre sitt ytterste for å løse problemene på fredelige måter, og for å oppnå den fullstendige, kontrollerbare og irreversible kjernefysiske nedrustning av den koreanske halvøya.»

Videre understreker gruppen viktigheten av å «utvikling av effektiv overvåkning, verifisering og overholdelsesmekanismer», noe som anses som nødvendig for å oppnå kjernefysisk nedrusting. «Prosessen med å utvikle slike midler skal i seg selv bidra til å bygge tillit blant atomvåpenstater, og mellom atomvåpenstater og ikke-atomvåpen stater», sier gruppen. [IDN-InDepthNews – 16. april, 2018]

Most Popular