toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianOpinion: Shared Action for a Nuclear Weapon Free World - Norwegian

Opinion: Shared Action for a Nuclear Weapon Free World – Norwegian

-

Mening: Delt handling for en kjernevåpen fri verden

Av Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda er en japansk buddhist filosofer og fredsbygger, og president av Soka Gakkai International (SGI) grasrot buddhistiske bevegelse (www.sgi.org)

TOKYO (IPS) – Fra slutten av april, vil Ikkespredningsavtalen (NPT) vurderingskonferansen holdes i New York. I dette året som markerer den syttiende årsdagen for atombombingen av Hiroshima og Nagasaki, jeg legger min stemme til dem som oppfordret betydelige forpliktelser og reell fremgang mot realiseringen av en verden uten kjernefysiske våpen.

I de senere årene har det vært et viktig skifte i debatten rundt kjernefysiske våpen. Dette kan ses i det faktum at, i oktober i fjor, mer enn 80 prosent av FNs medlemsland lånte sin støtte til en felles uttalelse på de humanitære konsekvensene av kjernefysiske våpen, og på denne måten uttrykke deres felles ønske om at kjernefysiske våpen aldri brukes – under noen omstendigheter.

I mellomtiden, den tredje konferansen om den humanitære konsekvensene av kjernevåpen holdt i Wien, Østerrike, i desember, markerte for første gang at kjernevåpenstater – USA og Storbritannia – deltok, anerkjente eksistensen av en kompleks debatt om dette spørsmålet.

For å bryte ut av den fastlåste situasjonen, tror jeg vi trenger å re fokusere på den grunnleggende umenneskeligheten av kjernevåpen i hele bredden av sine konsekvenser. Med dette som utgangspunkt, må vi formulere tiltak for å sikre at ingen land eller mennesker noensinne lider av den type uopprettelig skade som kjernevåpen ville skape.

Her vil jeg gjerne foreslå to konkrete tiltak. Det ene er å utvikle en ny NPT-sentrert institusjonelt rammeverk – en kommisjon dedikert til kjernefysisk nedrustning:

Jeg oppfordrer medlemmene i regjeringen, i så mange stater som mulig, til å delta på tilsynskonferansen i år. Og at de deltar i et forum hvor resultatene av de internasjonale konferansene om de humanitære konsekvensene av kjernevåpen er felles.

 Så i lyset av det faktum at alle parter av NPT uttrykte enstemmig bekymring om de katastrofale humanitære konsekvensene bruk av kjernevåpen vil få på konferansen i 2010, håper jeg at hvert regjeringsmedlem eller nasjonal delegasjon, vil benytte anledningen til dette årets konferanse for å presentere sine respektive handlingsplaner for å hindre slike konsekvenser.

Til slutt ved å bygge på den ”utvetydige garantien fra stater som har kjernevåpen, for å oppnå den totale elimineringen av sine kjernefysiske arsenaler fører til kjernefysisk nedrustning”, bekreftet på konferansen i 2000, foreslår jeg at NPT nedrustnings kommisjon” etableres som et datterselskapsorgan til NPT, for å forsikre rask og konkret oppfyllelse av denne forpliktelsen.

Det andre initiativet jeg foreslår handler om å danne en plattform for forhandling, for et juridisk instrument for å forby kjernevåpen:

Opprettelse av en slik plattform bør baseres på en grundig vurdering av utfallet av årets vurderingskonferanse, og det kunne trekke på Generalforsamlingens løsning i 2013, for et FN høyt nivå

Internasjonal konferanse om kjernefysisk nedrustning som skal innkalles senest i 2018. Denne konferansen kan bli holdt i 2016, for å starte prosessen med å utforme en ny traktat.

Jeg håper virkelig at Japan vil samarbeide med andre land og med sivile samfunn, for å akselerere prosessen med å fjerne kjernevåpen fra vår verden.

I august i år vil FNs konferanse om nedrustningsspørsmål  bli holdt i Hiroshima. ”The World Nuclear Victims’ Forum” vil ta plass i november, også i Hiroshima. Og den årlige Pugwash konferansen vil holdes i Nagasaki i november.

Planlegging er også i gang for en World Youth Summit for avskaffelse av kjernevåpen for å bli holdt i Hiroshima, i slutten av August, som et felles initiativ av Soka Gakkai International (SGI) og andre grupper. Jeg håper at toppmøtet vil vedta en ungdomserklæring hvor det loves at man bringer den kjernefysiske-æraen til en ende. Og at det vil bidra til en større solidaritet blant verdens ungdom til støtte for en traktat som forbyr slike våpen.

På Wien-konferansen i desember lovde den østeriske regjeringen å samarbeide med alle relevante aktører for å realisere målet om en kjernevåpenfri verden.

I samme ånd, sammen med representanter fra andre trosbaserte organisasjoner, organiserte SGI i fjor inter paneler i Washington DC og Wien, som utstedte felles erklæringer som uttrykker deltakernes løfte om å samarbeide for en verden fri for kjernevåpen.

Fremtiden bestemmes av dybden og intensiteten av løftet gjort av mennesker som lever i øyeblikket. Nøkkelen til å bringe historien om kjernevåpen til en ende, ligger i å sikre at alle aktører – stater, internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn – tar delt handling, og arbeider med likesinnede partnere mens de holder fast ved et dypt engasjement for en verden fri for kjernefysiske våpen. (IPS | 9. april 2015)

Most Popular