toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianNo-Nuke Australia Thwarts Nuclear Free World - Norwegian

No-Nuke Australia Thwarts Nuclear Free World – Norwegian

-

Anti-atom Australia stikker kjepper i hjulene for en atomfri verden

Av Neena Bhandari*

SYDNEY (IDN) – Australia har uttrykt støtte for en atomfri verden, men dokumenter mottatt av gruppen mot atomvåpen, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), avslører at den australske regjeringen ser det økende internasjonale fokuset på de humanitære effektene av atomvåpen som «for tett» på avhengigheten av USAs atomvåpen.

ICAN har mottatt deklassifiserte diplomatiske kabler, ministerbriefinger og e-poster under lover for informasjonsfrihet, som viser at den australske regjeringen hadde planer å motarbeide tiltak for å forby atomvåpen.

“Vår forskning innen informasjonsfrihet har vist at Australia er bekymret for det økte internasjonale fokuset på de humanitære effektene av atomvåpen vil lede til forhandlinger rundt en avtale som forbyr atomvåpen,” forteller ICAN Australias kampanjedirektør, Tim Wright, IDN.

Den forrige arbeiderpartiregjeringen sluttet seg ikke til den humanitære uttalelsen fra 80 forskjellige nasjoner som ble levert i the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) møtene i the Second Preparatory komitéen som ble holdt 22. april til 3. mai, 2013, i Geneve. ICAN kaller på den nåværende liberale-nasjonalkoalisjonen til å spille en mer konstruktiv rolle i nedrustningen.

“Australia bør stå på riktig side i historien i stedet for å undergrave tiltak som progressive nasjoner prøver å gjennomføre for å forby og eliminere atomvåpen,” sier Wright.

I oktober 2013, ble en annen uttalelse på de humanitære effektene av atomvåpen levert under den 68. økten i FNs generalforsamling av New Zealand på vegne av 125 nasjoner.

“Dessverre skrev ikke Australia under på denne uttalelsen, men introduserte sin egen rivaliserende uttalelse designet til å styre nasjoner bort fra et forbud mot atomvåpen. Den svakere uttalelsen av Australia fikk kun oppslutning fra et par av USAs allierte, og hadde liten effekt. Vi ble fornøyde når vi så at uttalelsen levert av New Zealand fikk støtte fra flere større og forskjellige nasjoner som er engasjerte i å ulovliggjøre bruk og lagring av atomvåpen,” forteller Wright IDN.

Forkjempere for fjerning av atomvåpen syns det er skuffende at Australia virker desperate til å motvirke innsatsen fra flere land som prøver å synliggjøre de katastrofale effektene av atomvåpen og behovet for å sikre at de aldri brukes igjen.

Dr Sue Wareham, visedirektør i Medical Association for Prevention of War (Australia) fortalte IDN: “Australia vil finne seg i en liten gruppe land som enten har atomvåpen selv eller har retningslinjer som åpner for mulig bruk. Australske myndigheter påstander at de ønsker praktiske steg mot nedrustning har aldri sett sammen med en plan for hvordan å komme ned til null. Når det kommer til stykket, støtter de kun en situasjon hvor man har eller ikke har atomvåpen, til tross for all retorikk som skal tyde på det motsatte.”

Atomvåpen, selv om de har den største destruktive kapasiteten av alle våpen, er de eneste våpnene som ikke enda er forbudt av en internasjonal konvensjon.  Nedrustningsbevegelsen mottok en kraftig økning med det Internasjonale røde kors og den røde halvmåne bevegelsen adopterer en resolusjon mot en lovlig global konvensjon mot fjerning av atomvåpen.

Professor Ramesh Thakur, direktøren for Centre for Nuclear Non-Proliferation & Disarmament på det australske nasjonale universitetet, mener at det ikke er en tiltalende sak for Australia og ta avstand fra uttalelsen fra NZ.

De fleste australske borgere er sterke motstandere av atomvåpen. Som ICANs internasjonale formann i styringskomiteen, 1. amanuensis, Tilman A Ruff, sa, “ Australske borgere liker å tro at regjeringen deres er en av de ‘gode’ når det gjelder nedrustning av atomvåpen. Den bitre realiteten er at på grunn av dets villighet til å støtte og hjelpe med distribusjon, målretting og potensielt bruk av amerikanske atomvåpen, er Australia nå blitt en del av problemet, holder tilbake nedrustningen, i stedet for å jobbe for en løsning ”.

“For å gjøre vondt verre, leder Australias økende involvering med USA til en spesielt stor og ekspanderende etteretningsbase i Pine Gap nær Alice Springs og gjør Australia enda mer utsatt dersom USA havner i klammeri med kina eller en annen nasjon med atomvåpen,”fortalte Ruff, som også er med-direktør i International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IDN.

Forkjempere for en atomfri verden argumenterer at et globalt forbud mot atomvåpen kan oppnås gjennom vedvarende offentlig press og ledelse fra nasjoner. Tidligere statsminister Malcom Fraser, som var kritisk til Australias beslutning å ikke slutte opp om den humanitære uttalelsen, er av det synspunktet at den Australske regjeringen kanskje vil etterfølge USA enda mer en den tidligere regjeringen.

En talsmann for utenriks- og handelsdepartementet fortalte IDN at Australia var positive til uttalelsen fra New Zealand og deler de fleste synspunktene i den, “men vi var ikke i en posisjon til å støtte uttalelsen som var forberedt uten å gi oss en mulighet til å gi et konstruktivt bidrag og passet ikke med sikkerhetsdimensjonene i debatten. Vi er fremdeles engasjerte, og som en langsiktig og aktiv forkjemper for nedrustning, holder vi fast ved det delte målet for nedrustning og en verden fri for atomvåpen”.

Australia er i en interessant situasjon fordi som land har det ikke atomvåpen selv, men følger læren rundt kjernefysisk avskrekking i den amerikanske alliansen, som anses som nøkkelen til Australias sikkerhet. Det har også 4+ prosent av verdens kjente uranium reserver og er en vesentlig eksportør av uranium. [IDN-InDepthNews – December 16, 2013]

Most Popular