toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianKampanje for nedrustning – I Bergen

Kampanje for nedrustning – I Bergen

-

Av Lowana Veal

BERGEN (IDN) – Norge er en av grunnleggerne av den nordatlantiske traktats organisasjon (NATO), nyter Alliansens beskyttelse som en kjernefysisk paraply stat og likevel viden kjent for sin tilknytning til fredsspørsmål: ikke bare for å arrangere den første internasjonale konferansen om de humanitære konsekvensene av kjernevåpen i Oslo mars 2013.

“Norge tok (også) ledelsen i Oslo-prosessen som kulminerte i underskrivingen av Konvensjonen om klaseammunisjon i 2008”, sier Hitotsugu Terasaki, direktør for fred og globale spørsmål hos Soka Gakkai International (SGI).

SGI gikk sammen med tre norske fredsorganisasjoner – ICAN NorwayNei til kjernevåpen og Fredslaget – til å arrangere et arrangement i Bergen, Norges ant største by med 260 000 innbyggere.

Arrangementet den 5. September bestod av en utstilling som het Everything You Treasure – For a World Free From Nuclear Weapons og et symposium kalt ”Samtale: En vei fremover for å eliminere kjernevåpen – Perspektiver fra norske og japanske fredsbevegelser.”

Utstillingen ble først satt opp i samarbeid med ICAN, i august 2012 i Hiroshima, det første målet for kjernefysisk bombing noen sinne, sammen Nagasaki i 1945.

Fem år tidligere hadde SGI lansert People’s Decade for Nuclear Abolition (PDNA), samarbeider med frivillige organisasjoner er forpliktet til anti-kjernevåpenbevegelsen.

Utstillingen har i mellomtiden blitt vist i 62 byer i 15 land – og flere byer og land er under planlegging for å vise den frem. Hver gang utstillingen vises i en annen by, arrangerer SGI en hendelse lik som i Bergen, for å skape en plattform for dialog, samt å utvide grasrotnettverk av grupper og enkeltpersoner over hele verden som ønsker å avskaffe kjernevåpen.

Målet med utstillingen som ser på kjernevåpenproblemet fra 12 forskjellige perspektiver er å skape bindinger til andre folks områder av interesse for å øke den globale bevisstheten, sa Kimiaki Kawai, SGI direktør for fred og menneskerettigheter. “Alle av oss bør være involvert.”

Kawai la til: “I vår hverdagsliv ser vi ikke kjernevåpen og det enkelt for folk å miste interessen rundt et slikt spørsmål. Så en av de tingene vi legger vekt på er at om de pengene som brukes på kjernevåpen ble brukt på helse og andre nødvendige spørsmål, ville livet vært bedre.”

SGI er en Tokyo-basert buddhistisk organisasjon, som har en sterk tradisjon for fredsarbeid og offisielle bånd til FN. Sammen med andre grupper, inkludert trosbaserte grupper, har SGI bedt om handling rundt nedrustning siden 1957, da erklæringen Calling for the Abolition of Nuclear Weapons ble utstedt på høyden av den kalde krigen av Josei Toda, deretter president i Soka Gakkai .

“Det er veldig viktig nå mer enn noen gang at sivilsamfunnsorganisasjoner samarbeider om dette problemet for å unngå politisk vranglås,” Terasaki fortalte IDN.

Bergens arrangementet fulgte i fotsporene til FNs åpne arbeidsgruppe for nedrustning av kjernevåpen (OEWG) som pakket opp i Genève 19. august den tredje serien av økter, sammenkalt siden februar, ved å vedta en innstilling til FNs generalforsamling for å initiere forhandlinger om en juridisk instrument for å forby atomvåpen, som fører til deres eliminering.

I Genève avsto Norge blant andre land, inkludert Japan, fra å stemme i favør av FNs generalforsamling noe som initierte forhandlinger om å starte et kjernevåpenforbud i 2017. Men, i motsetning til andre NATO-land, motsatte det seg ikke rapporten fra OEWG som vil bli presentert for FNs generalforsamling i oktober 2016.

Rapporten inneholder også en anbefaling for stater til å gjennomføre tiltak for å redusere og eliminere risikoen for bruk av kjernevåpen, øke åpenhet rundt kjernevåpen og øke bevisstheten om de humanitære konsekvensene av enhver bruk av kjernevåpen.

“På ulike tidspunkter i løpet av 71-årsperioden (siden atombombene over Hiroshima og Nagasaki) har den globale bevegelsen (mot kjernevåpen) vært stillestående, mens andre ganger så man et mer positivt syn,” sa Terasaki. “Men vi er i de siste årene av å kunne lytte direkte til opplevelser av hibakusha [overlevende fra atombombingen] som oppdrar sine stemmer for å avskaffe atomvåpen”, la han til.

I ”samtalen: En vei frem til å eliminere kjernevåpen”, Frode Ersfjord fra ”Nei til atomvåpen”, som tilbrakte tid i Japan i sommer, og besøkte Hiroshima, understreket behovet for grasrothandlinger samt politisk aktivitet. En kombinasjon av gode arrangører og institusjonell hukommelse er avgjørende for å få folk ut på gatene – demonstrasjoner på en bestemt sak ofte starter små, men oppslutningen øker som tiden går.

Representanter fra tre opposisjonspartier – Sosialistisk venstre, grønne og røde – som ble med i samtalen, sa seg alle enige om at kampanjen for å avskaffe kjernevåpen måtte bæres ut på landsbasis så vel som internasjonalt.

Aktive deltakere inkludert: Susanne Urban fra Internasjonal kvinneliga for fred, Freedom Bergen, og fredsakademiker Arne Strand fra Christian Michelsens Institutt.

I et kort intervju med IDN, Urban observerte at atomtrusselen er svært nær. ”Vi er veldig knyttet til hverandre og sammenkoblet: vi kan ikke skade andre uten å skade oss selv,” sier hun. Dette punktet er også understreket i en av utstillingspanelene.

Strand påpekte at “vi er ganske flinke til å se på nye konflikter og den skiftende verdenssituasjonen, men vi overser den gamle utgaven av kjernefysisk nedrustning, fordi det har eksistert i så lang tid som vi er vant til det. Men det er visse ting som skjer nå, som mellom USA og Russland, som bør være av interesse for oss, og også om terroristgrupper kan få tilgang til kjernefysiske våpen”.

Fredrik Heldal, direktør i Norges Fredslag, sa: ”I stedet for å konsentrere seg om den politiske siden – fordeler og ulemper med forbud, lobbyvirksomhet og lignende – må vi gjøre det om til et etisk problem. En diskusjon om etikk og moral … appellerer mer, og det vil være lettere å selge problemet.” [IDN-InDepthNews – 09. september 2016]

Most Popular