toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianIsraelsk nedrustningsbevegelse guider gjennom kjernefysisk tvetydighet

Israelsk nedrustningsbevegelse guider gjennom kjernefysisk tvetydighet

-

Av Bernhard Schell

AMMAN (IDN) – Mediene i Israel ignorerte Nobels fredsprisseremonien til ære for Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) den 10. desember 2017 i Oslo. Den israelske ambassadøren i Norge deltok imidlertid på arrangementet.

Stillheten fra israelsk media kom ikke overraskende, ifølge observatører, selv om ICANs fremtredende partner i Midtøsten, Israeli Disarmament Movement (IDM), grunnlagt og ledet av Sharon Dolev, har hatt innvirkning på den offentlige debatten i Israel de siste seks årene.

ICAN har også partnere i Egypt, Iran, Libanon, Palestina, Syria og Jemen.

Den juridiske identiteten til IDM er Regional Peace and Disarmament Movement (RPM), grunnlagt i 2010 og registrert som en ikke-statlig organisasjon hos det israelske justisdepartementet. Bevegelsens hovedmål er en masseødeleggelsesvåpenfri sone i Midtøsten og et globalt forbud mot atomvåpen.

RPMs mål registrert hos det israelske justisdepartementet er: å representere internasjonale kampanjer for atomnedrusting som del av den internasjonale innsatsen mot et atomvåpenforbud, og å fremme debatten i Israel om atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen.

RPM/IDM tar også sikte på å fremme Israels integrasjon i internasjonale tiltak og traktater som forbyr atomvåpen, landets deltakelse i internasjonale og regionale tiltak som krever masseødeleggelsesvåpenfrie soner og særlig i Midtøsten, det arabiske fredsinitiativet og tiltak for fornybar energi i regionen som Peaceful Energy.

Dolev er en erfaren freds- og menneskerettighetsaktivist i flere organisasjoner. Disse inkluderer Meretz Party, et venstreorientert, sosialdemokratisk og grønt politisk parti, også kalt bevegelsen for sivile rettigheter, Geneva Initiative og Women in Black, et verdensomspennende nettverk av kvinner engasjert i fred med rettferdighet og bekjempelse av urettferdighet, krig, militarisme og andre former for vold.

Dolev har fungert som Meretzs prosesskoordinator, var formann i Young Meretz, ledet fred og nedrustning/atomkampanjene i Greenpeace, og var direktør for Greenpeace i Israel.

Da hun ble spurt om hvordan hun forklarer stillheten fra israelske medier om Nobels fredsprisseremonien og hennes rolle i nedrustningsbevegelsen hjemme, svarte Dolev i et intervju publisert i +972 Blog: “Hvis jeg snakket i FN om brudd på menneskerettighetene i de okkuperte områdene hadde jeg vært på forsiden av avisene, og alle ministrene ville angrepet meg. “

Hun sa videre at om hun på den andre siden skulle snakke med FNs generalforsamling om det israelske atomprogrammet og mulighetene for avvæpning, ville ingen kritisere henne. “Ingen vil kalle meg for en forræder for å våge å snakke om saken. Tvetydigheten virker i alle retninger. “

Israels politikk over flere tiår med bevisst tvetydighet er forankret i sin benektelse av å innrømme at landet har masseødeleggelsesvåpen.

Ifølge Nuclear Threat Initiative (NTI) er det viden kjent at Israel innehar et betydelig atomvåpenarsenal, men opprettholder en ugjennomsiktig atompolitikk. David Ben Gurion, Israels første statsminister, etablerte det kjernefysiske atomvåpenprogrammet fra midten av og frem til slutten av 1950-tallet med fransk hjelp for å møte det Israel så som en eksistensiell trussel fra sine arabiske naboer.

Programmet er sentrert på Negev Nuclear Research Center (hebraisk akronym: KAMAG) utenfor byen Dimona, der en fransklevert plutoniumproduksjonsreaktor ble kritisk i begynnelsen av 1960-tallet.

“Det ble rapportert at Israel samlet sine første rudimentære kjernefysiske våpen i slutten av mai i 1967 i oppkjøringen til seksdagerskrigen. Basert på noen grove estimater av plutoniumproduksjonskapasiteten til Dimona-reaktoren, antas det at Israel produserte rundt 840 kg plutonium egnet til å lage atomvåpen, nok til et estimert arsenal på 100 til 200 atomstridshoder, ifølge NTI.

Samtidig har ikke Israel undertegnet Ikkespredningsavtalen (NPT). Mens Israel har støttet visjonen om et Midtøsten uten kjernefysiske våpen, har landet vært motvillig til å forhandle om å etablere en slik sone, og hevdet at omfattende fred i regionen er en forutsetning for å forhandle om en masseødeleggelsesvåpenfri sone.

Israeli Disarmament Movement har samlet seg for en masseødeleggelsesvåpenfri sone i Midtøsten, men også for en diplomatisk og fredelig løsning med Iran. Bevegelsen har møtt og informert en utvalgt gruppe journalister i Israel om nedrustningsarbeidet og risikoen som WMD utgjør.

IDM-kilder sier følgende om grunnen til den oppsøkende virksomheten: “Masseødeleggelsesvåpen er generelt ikke et vanlig tema når man samler seg for å prate, i Israel enda mindre. Den offentlige diskusjonen i Israel om nedrustningsprosessen er innsnevret til diskusjonen om Iran, og er en skreddersydd diskusjon som ikke nevner det israelske arsenalet eller rollen Israel skal ha i det internasjonale nedrustningsarbeidet. Vårt utdanningsprogram tilbyr kurs gitt av faglige eksperter, forelesninger og seminarer. “

Israeli Disarmament Movement representerer ikke bare ICAN-kampanjen, men også Mayors for Peace i Israel.

Som en grasrotorganisasjon legger Israeli Disarmament Movement vekt på å inkludere allmennheten i kampanjen sin. De søker ikke bare å nå dem med trykkmateriale, men også med en mulighet til å lytte til historiene fra de overlevende fra Hiroshima-bombingen møte og diskutere med internasjonale eksperter om kjernefysisk nedrustning.

Israeli Disarmament Movement grunnla den første nedrustningslobbyen i Knesset. Lobbyen har hvert år en ekspertforeleser og en åpen diskusjon i det israelske parlamentet. De legger også inn spørsmål og oppdaterer lobbymedlemmene med relevant informasjon

“Vår organisasjon fremmer bygging og opprettholdelse av en israelsk Ikke-statlig organisasjon-koalisjon mot masseødeleggelsesvåpen og spesielt atomvåpen”, sier IDM-kilder. Den arrangerte Haifa-konferansen for en atomvåpen- og masseødeleggelsesvåpenfri sone i Midtøsten i Haifa, i desember 2013. Formålet med konferansen var å videreføre samtaler om eliminering av masseødeleggelsesvåpen fra Midtøsten.

I Israel kaster tvetydighetspolitikken sin skygge på hva de tradisjonelle mediene risikerer å si. For å omgå slike hindringer, oversetter IDM kontinuerlig informasjonsmateriale om farene forbundet med masseødeleggelsesvåpen og om alternative veier. Oversettelser og publikasjoner blir satt på trykk og overlevert politikere og medievirksomheter, og deles med offentligheten gjennom de nye mediene. [IDN-InDepthNews – 27. desember 2017]

Foto: Demonstrasjon i Tel-Aviv mot atomvåpen. Referanse: The Israeli Disarmament Movement.

Most Popular