toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianGrowing Support For Moving Away From Nuclear Weapons - Norwegian

Growing Support For Moving Away From Nuclear Weapons – Norwegian

-

Økende støtte for å gå bort i fra atomvåpen

Av Jamshed Baruah

GENEVE (IDN) – I forkant av 2015 konferansen for partene i Ikke-spredningsavtalen (NPT) planlagt 27 april til 22 mai 2015 i New York, har fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) uttrykt en klar visjon for fremtiden for kjernefysisk nedrustning.

CELAC-medlem nummer 33 ble formelt godkjent på det tredje toppmøtet i San José 28-29 januar, som holdes årlig. The Austrian Pledge (den “østerrikske forpliktelsen”) levert ved utgangen av den tredje internasjonale konferansen om de humanitære konsekvensene av kjernevåpen (HINW) i desember i fjor, Wien.

Den østerrikske forpliktelsen, levert av generalsekretæren i Østerrikes utenriksdepartement Michael Linhart forklarte den 9. desember 2014, at de fakta og funn i Wien-konferansen (samt tidligere HINW konferanser holdt i Oslo, Norge, 4- 5 mars 2013, og Nayarit, Mexico, 13 til 14 februar 2014) hadde vist at mer diplomatisk handling var nødvendig.

Den østerrikske forpliktelsen anerkjenner eksistensen av et “rettslig hull” i det internasjonale rammeverket som regulerer kjernefysiske våpen og oppfordrer alle stater til å bli med i arbeidet med å fylle dette juridiske gapet ved å forfølge tiltak, som vil stigmatisere, forby og føre til eliminering av atomvåpen.

Ved levering av den østerrikske forpliktelsen, oppfordret også Linhart “kjernevåpen besittende stater” til å ta “konkrete midlertidige tiltak for å redusere risikoen for detonasjoner av kjernevåpen, inkludert å redusere den operative kjernevåpenstatusen og flytte kjernevåpen bort fra utrulling og inn på lager, for å minske atomvåpnenes rolle i militære doktriner og raskere reduksjon av alle typer atomvåpen.

”Lederne av statene i CELAC-landene utstedte en erklæring på sitt tredje, årlige toppmøte 28-29 januar i San José, Costa Rica, om at de fullt ut støtter resultatene av Wien-konferansen. Ved å gjøre dette, ble CELAC den første regionale gruppen av stater til å anerkjenne at en traktat som forbyr atomvåpen, er det beste alternativet for å fylle det juridiske hullet:

“Det er blitt demonstrert av vitnesbyrdene til overlevende, bevis og vitenskapelige data, atomvåpen utgjør en alvorlig trussel mot sikkerheten, utviklingen av folkeslag og sivilisasjonen generelt. Ved å være konsistent med deklarasjonene våre, i den hensikt å ta opp igjen vår solide støtte om oppfordringen vedtatt i Wien og Nayarit. For å sette i gang en diplomatisk forhandlingsprosess av et internasjonalt juridisk bindende instrument for atomvåpen forbudet.“

Carlos Umaña av Costa Ricas gren av den internasjonale legeforening mot atomkrig (IPPNW), kommenterte San Josè deklarasjonen, og sa:

“Med CELAC deklarasjonene, har latinamerikanske og karibiske stater erklært at de har intensjoner om å bli i teten av anstrengelsene om å bringe oss nærmere en verden uten kjernefysiske våpen. Tlatelolco-traktaten, som etablerte en atomvåpenfri sone i hele regionen, var den første multilaterale avtalen for å forby atomvåpen i en region. Nå har latinamerikanske og karibiske stater til hensikt å arbeide for å fremme en lignende prosess som forbyr atomvåpen internasjonalt”.

Ifølge Ploughshares Fund, har Russland, USA, Frankrike, Kina, Storbritannia (fem faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd) og Pakistan, India, Israel og Nord-Korea totalt 16 300 atomvåpen.

“Av disse, er rundt 4100 stridshoder ansett som operasjonelle, hvorav ca. 1800 amerikanske og russiske stridshoder er i høy beredskap, klar til bruk på kort varsel”, sier Federation of American Scientists.

Mens de få atomstatene har dominert diskusjonene om atomvåpen i flere tiår, har det humanitære initiativet mot atomvåpen bedt om en grunnleggende endring i denne samtalen, ikke-kjernefysiske væpnede stater fører an i en diskusjon om de faktiske effektene av våpen, bemerker International Campaign om avskaffelse atomvåpen (ICAN)

“Den østerrikske forpliktelsen er et samlingspunkt for oppfordringen til statene om å kreve tiltak for å fylle et uakseptabel juridisk hull. Momentet som var generert av det humanitære initiativet legger veien for begynnelsen av en prosess for å forby kjernefysiske våpen. CELAC statene har lagt til stemmene sine i oppfordringen. ”Vi forventer at andre regioner gjør det samme,” sier Daniel Högsta ved ICAN. [IDN-InDepthNews – 14. februar 2015]{ut1}

Most Popular