toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianDisarmament in Uncertain Times Discussed in Reykjavik - Norwegian

Disarmament in Uncertain Times Discussed in Reykjavik – Norwegian

-

Nedrustning i usikre tider diskutert i Reykjavik

Lowana Veal

REYKJAVIK (IDN) – Med dagens raskt voksende spenning mellom USA og Russland – og ikke minst mellom disse landene og andre – var det et passende tidspunkt for et seminar om nedrustning, som ble holdt parallell med NATOs 14. Konferanse om masseødeleggelsesvåpen.

Ideen til seminaret, som har tittelen ‘Praktiske tilnærminger til nedrustning i usikre tider’, kom opp i juli da Islands statsminister, Katrin Jakobsdottir, var i Brüssel på en NATO-konferanse. Da hun inviterte NATO-tjenestemenn til Reykjavik sa Jakobsdottir at fokuset ville være på nedrustning. “Nedrustning diskuteres ikke nok på NATO-møter, sa hun til IDN.

ICAN ble tildelt Nobels fredspris i 2017 “for sitt arbeid med å tiltrekke oppmerksomheten på de katastrofale humanitære konsekvensene av alle typer bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å oppnå et traktatbasert forbud mot slike våpen.”

I Brussel benyttet hun muligheten til å møte delegater fra International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), og inviterte dem til Island som del av et sidearrangement på NATO-konferansen.

Konferansen, som fant sted mellom 29. og 30. oktober 2018, med 140 møtende delegater fra NATO-land og spirende NATO-land som Ukraina, samt FN og internasjonale enheter som Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO), var den største konferansen til dags dato.

I en hovedtale la NATOs visegeneralsekretær, Rose Gottemoeller, vekt på at NATO “må fortsette å arbeide innenfor NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), og motstå fristelsen til å forsøke å ta snarveier som ikke inkluderer atommaktene, eller ignorerer våre øvrige internasjonale forpliktelser. NATO-allierte har klart uttrykt at de ikke vil støtte tilnærminger til nedrustning som ignorerer global sikkerhet eller underminerer NPT.”

Nylig har både George Schultz, tidligere amerikansk utenriksminister under Ronald Reagan, og Mikhail Gorbatsjov, tidligere president av Sovjetunionen, skrevet kommentarer i New York Times; Schultz skriver at Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty-avtalen (INF) fra 1987 signert av Reagan og Gorbatsjov bør opprettholdes, og Gorbatsjov spør om det ikke er for sent å returnere til dialog og forhandlinger. Deres innlegg utgjorde en åpning for paneldiskusjoner ved nedrustningsseminaret.

Tytti Eräsö, som arbeider med Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) i Sverige, påpeker at rakettforsvar er et av hindrene for å oppnå kontroll med atomvåpen, og at Reagan og Gorbatsjov snakket om å eliminere alle atomvåpen, ikke bare de med medium rekkevidde. Men “det finnes ikke noen politisk vilje til våpenkontroll”, påpekte hun.

Leo Hoffmann-Axthelm fra ICAN, som møtte i ICANs daglige leder Beatrice Fihns sted på seminaret, sa til deltagerne: “For øyeblikket har stater med atomvåpen rett og slett ingen planer om å ruste ned. Så først må man bli enige om målet generelt, og forby våpenet. Først etter dette kan man øke påtrykket og ta alle nødvendige skritt for å bevege seg mot det målet.”

“Poenget som er viktig å merke seg er at stater som baserer seg på atomvåpen ikke liker ideen med å erklære dem ulovlige”, sier han, og legger til at “Island, som fortsatt baserer seg på kjernefysisk avskrekking via NATO, for tiden boikotter forbudet mot atomvåpen og fortsatt liter på kjernefysisk avskrekking. Islendingene burde vite det!”

En av talerne ved seminaret, FNs “High Representative for disarmament affairs”, Izumi Nakamitsu – som også talte ved NATO-konferansen – oppsummerte hovedpoengene i FNs nye nedrustningsstrategi presentert i mai 2018 av FNs generalsekretær Antonio Guterres.

“Den første søylen for agendaen”, sa hun, “er nedrustning for å redde menneskeheten. Den fokuserer på å eliminere atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og å hindre at nye arenaer for kappløp mellom strategiske våpenbeholdninger. Den andre søylen, nedrustning som redder liv, fokuserer på regulering av konvensjonelle våpen, og den tredje på partnerskap for nedrustning.”

Nakamitsu benyttet anledningen til å avvise en folkelig myte om nedrustning, da hun sa: “Nedrustning er ikke en naiv og monolittisk disiplin, på tross av den folkelige misforståelsen som feilaktig likestiller fjerning av våpen med usikkerhet og forsvarsløshet.”

Samtidig la den japanske fredsbåten Ocean Dream til kai i Reykjavik mindre enn 24 timer etter at ti militære fartøy seilte mot Island for å delta i Trident Juncture 2018, den største NATO-øvelsen siden slutten av den kalde krigen i desember 1991. Med på skipet var et par hibakusha – japanske overlevende etter bombingen av Hiroshima og Nagasaki i 1945 – som snakket om erfaringene sine til islandske studenter under oppholdet i Reykjavik.  

“Disse Hibakusha’ene reiser på “Peace boat” som del av “Global reise for en atom-fri verden – Hibakusha-fredsbåt-prosjektet”, for å dele sine tragiske erfaringer, for å opplyse folk om den katastrofale humanitære virkningen av atomvåpen, og for å engasjere politikere og være en katalysator for folkelig støtte for å gjøre en atomfri veden til virkelighet”, forklarte Celine Nahory fra “Peace boat” og ICAN.

Island har ingen militærstyrke, og på spørsmål om det ikke var mer passende for Island å signere Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) enn å være vert for et NATO-møte og tillate Trident Juncture-øvelser å finne sted, svarte Nahory: “La meg gjøre det klart at Peace Boat og ICAN sterkt oppfordrer Island til å bli medlem av TPNW så snart som mulig. Vi anser at det ikke finnes noe i TPNW som hindrer Island i å være militært alliert med en stat utstyrt med atomvåpen.”

Hun påpekte at NATOs juridiske fundament ikke nevner atomvåpen, og sier: “NATO-medlemmer er ikke lovbundet til å støtte politikken med “utvidet kjernefysisk avskrekkelse”. Noen stater i allianse med USA har allerede signert og ratifisert TPNW.” [IDN-InDepthNews – 8. november 2018]

Foto: Gruppefoto fra NATO-konferanse. Kilde: Det islandske utenriksdepartementet

Most Popular