toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianCalls for Making Global Nuclear Test Ban Legally Binding - Norwegian

Calls for Making Global Nuclear Test Ban Legally Binding – Norwegian

-

Opprop for å gjøre globalt forbud mot prøvespregning av atomvåpen juridisk bindende

Av Ramesh Jaura

BERLIN | WIEN | ASTANA (IDN) – Den kasakhiske utenriksministeren Kairat Abdrakhmanov og CTBTOs eksekutivsekretær Dr Lassina Zerbo har oppfordret alle stater som har undertegnet avtalen om å “gjøre alt de kan for å sikre at forbud mot prøvesprengninger blir juridisk bindende ved å sette i kraft” prøvestansavtalen (CTBT) som har vært i limbo i 22 år.

Denne oppfordringen støttes av Tysklands utenriksminister Heiko Maas, som har blitt valgt som et ikke-permanent medlem av sikkerhetsrådet for 2019-2020. I en uttalelse utstedt for markering av den internasjonale dagen mot atomprøvesprengning (IDANT) den 29. august, sier han: “Faren i forbindelse med kjernefysiske våpen er spesielt stor ved prøvesprengninger. Til tross for ‘de facto’-forbudet blir disse prøvesprengningene fortsatt utført. Det er bare ett år siden Nord-Korea gjennomførte sin siste atomprøvesprengning.”

Tysklands hovedprioritet er derfor fortsatt å være med å bekjempe spredning av atomvåpen, og å forhindre prøvespregninger for deres videre utvikling.

“Det er klart at vi trenger rask ikrafttredelse av CTBT,” legger Maas til. Det ville sette på plass et bindende instrument av internasjonale lover som universelt forbyr prøvespregninger. “Vi har et raust samarbeid med våre partnere i Europa og andre steder for å oppnå dette. De stater som ennå ikke har ratifisert og signert CTBT bør endelig gjøre det.”

I en felles uttalelse, legger kasakhisk utenriksminister og eksekutivsekretær for Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO) vekt på den historiske betydningen av den internasjonale dagen mot atomprøvespregning den 29. august. FNs generalforsamling proklamerte dagen på initiativ av den kasakhstanske presidenten, Nursultan Nazarbayev. De understreker at det “er en symbolsk dag for Kasakhstan på grunn av nedleggelsen av Semipalatinsk kjernefysiske testområde [hoved-testområdet for Sovjetunionens kjernefysiske våpen] i 1991.”

Felleserklæringen vedtatt i Astana, hovedstaden i Kasakhstan, i løpet av den fem-dagers internasjonale ungdomskonferansen for 2018 av CTBTO-ungdomsgruppen og gruppen av eminente personer (GEM) fra 28. august til 2. september, oppfordrer alle stater å “fortsette moratorium på kjernefysiske prøvespregninger,” og ber om at “de statene som ennå ikke har signert eller ratifisert avtalen må gjøre det uten flere utsettelser.”

Astana-felleserklæringen understreker at Kasakhstan og CTBTO er fast besluttet på å jobbe mot en verden fri for atomprøvespregninger, og de fornyer sine beslutninger om å oppnå ikrafttredelse av CTBT.

“De siste 22 årene har CTBT vært et fyrtårn av håp,” sa utenriksminister Abdrakhmanov i en åpningstale til konferansen. “Imidlertidig, som FNs generalsekretær nylig uttalte, er global fred fortsatt et flyktig håp. Mangel på felles politisk vilje er det største hinderet vi har på veien mot en verden uten kjernefysiske våpen.”

Han peker på at toppmøte om tusenårsmålene i FNs generalforsamling vil holdes i New York den 6. september for å markere den internasjonale dagen mot atomprøvespregning.

Global sikkerhet og en trygg fremtid for kommende generasjoner kan kun garanteres når verden er helt fri for kjernefysiske våpen, sa han. ATOM-prosjektet(står for: Abolish Testing is Our Mission) og dets æres-ambassadør og artist Karipbek Kuyukov har gjort mye i denne sammenheng.

“Som et skritt videre oppfordrer vi stater til å sverge sin støtte til prøvestansavtalen,” sa den kasakhiske utenriksministeren. Kasakhstan undertegnet avtalen den 2. mars 2018 og forbereder for tiden dens ratifisering.

IDANT ble markert over hele verden den 29. august med arrangementer hos FN i New York og Wien, så vel som i Astana. Den svært symbolske datoen merker både årsdagen for den første Sovjetiske atomprøvesprengningen i 1949, og nedleggelsen av Semipalatinsk kjernefysiske testområde. I de mellomliggende årene, ble 456 tester utført i dette området, med svært ødeleggende konsekvenser. Globalt ble mer enn 2050 prøvespregninger utført mellom 1945 og 1996.

En historisk beslutning, vedtatt av den kasakhstanske presidenten den 29. august 1991, om å stenge Semipalatinsk testområde, sendte ut et sterkt politisk budskap. Det har bidratt til det internasjonale arbeidet som førte til vedtakelsen av CTBT i 1996, sier felleserklæringen.

Gjennom årene, legger felleserklæringen til, har Kasakhstan gitt sterk støtte til CTBTO og de har demonstrert sin vilje til å oppnå eliminering av atomvåpen. I 2008 holdt CTBTO den første storskala stedsinspeksjon (OSI) og integrert felt-øvelse i Semej, som frem til 2007 var kjent som Semipalatinsk. I 2015-2017 ledet Kasakhstan, sammen med Japan, CTBT ‘Article XIV’-prosessen for å lette rask ikrafttredelse av avtalen.

“Kasakhstan er, som et ikke-permanent medlem av FNS sikkerhetsråd for 2017-2018, opptatt av å utrettelig støtte internasjonale tiltak med sikte på å styrke det globale regimet for å forhindre kjernefysisk spredning. De understreker faren atomvåpen utgjør for global fred og stabilitet,” heter det i uttalelsen.

CTBTOs Dr Zerbo sa at CTBT er “en tillitskapende element for å sikre at ingen prøvespregninger går uoppdaget, en fellesnevner for NNWS [land uten atomvåpen] og NWS [land med atomvåpen] og et solid grunnlag for en løpende dialog og et utvidet samarbeid”.

Dr Zerbo, som kom tilbake noen dager tidligere fra et besøk til Sør-Korea hvor han hadde diskutert situasjonen på Koreahalvøya med mange høytstående tjenestemenn og sivile, sa i en uttalelse sendt ut fra Wien: “De diskusjonene vi hadde, styrket min overbevisning om at CTBT og dens organisasjon kan spille en viktig rolle i å finne en varig løsning på det kjernefysiske problemet på Koreahalvøya.”

Han la til at traktaten og verifikasjonsordningen, samt kompetansen og evnene til kommisjonen, alle vil være relevante i å bidra til prosessen med atomnedrustning på Koreahalvøya.

På sitt hovedkvarter i Wien, organiserte CTBTO sammen med FN-delegasjonen fra Kasakhstan, som er støttet av FNs informasjonstjeneste, en utstilling og minnearrangement for medlemmer av det diplomatiske samfunnet, ansatte i internasjonale organisasjoner i Wien, og det sivile samfunn.

Ved denne anledningen lanserte CTBTO og ‘Peace and Cooperation’ (en spansk NGO), i fellesskap ‘2018 Global Scholar Art Campaign’; “Kjemp sammen med CTBTO for en tryggere verden”. Denne kampanjen vil engasjere skoleelever rundt om i verden for å øke offentlig bevissthet om behovet for å sette en stopper for prøvespregninger. Den vil kulminere i en prisutdeling og kunstutstilling på CTBTOs vitenskap og teknologi-konferanse i 2019. [IDN-InDepthNews, 30. august 2018]

Most Popular