toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegianA New Online Youth Platform Promotes Nuclear Disarmament - Norwegian

A New Online Youth Platform Promotes Nuclear Disarmament – Norwegian

-

En ny elektronisk ungdomsplattform fremmer atomnedrustning

Av Jamshed Baruah

GENEVE (IDN) – Unge verden over unge står opp for fred og atomnedrustning og tar en rekke innovative tiltak. Youth Working Group fra Abolition 2000s globale nettverk for fjerning av atomvåpen fremmer samarbeid blant disse ungdomsaktivistene og tar ungdommens stemmer inn i viktige nedrustningsprosesser i FN og andre organer. Gruppen har lansert en ny nettplattform og ungdomshandlingsplan for en atomfri verden: Youth Fusion.

Nettverksplattformen for unge personer og organisasjoner ble lansert i forbindelse med FNs menneskerettighetserklæring (UDHR) i 2020 og har fokus på unges handlinger og intergenerasjonell dialog, med støtte i koblingene mellom nedrustning, fred, klimakamp, bærekraftig utvikling og gjenoppretting av samfunnet etter pandemien. Gruppen informerer, utdanner og engasjererandre studenter, aktivister og entusiaster.

På bakgrunn av dette uttalte FNs generalsekretær António Guterres følgende i en uttalelse i forbindelse med den internasjonale ungdomsdagen 12. august: «Jeg oppfordrer alle til å garantere unge mennesker en plass rundt bordet når vi skal skape en verden basert på inkluderende, rettferdig og bærekraftig utvikling for alle.» Faktisk oppsummerer ‘Youth 2030’ organisasjonens strategi. Jayathma Wickramanayake, Generalsekretærens utsending for ungdom, som ble utnevnt i juni 2017 i en alder av 26 år, har jobbet for å gjøre FN til et hjem for verdens ungdom.

Youth Fusion samarbeidet med FNs kontor for nedrustnings (UNODA) #Youth4Disarmament for å markere den internasjonale dagen mot atomprøvesprengninger den 29. august 1991. Merkedagen ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling etter initiativ fra Kasakhstans første president, Nursultan Nazarbayev. Denne historiske avgjørelsen sendte et kraftig politisk budskap og bidro til en internasjonal innsats som førte til at den omfattende avtalen om forbud mot atomprøvesprengninger (CTBT) ble vedtatt i 1996. I 2021 er det 30 år siden nedleggelsen av prøvesprengningsanlegget Semipalatinsk.

Youth Fusion benyttet anledningen til å oppfordre unge til å «kjempe for nedrustning» – #StepUp4Disarmament – ved å gå eller løpe 8,29 kilometer, eller omtrent 10,900 skritt.

Kampanjen hadde som mål å øke bevisstheten om de ødeleggende helsemessige følgene av prøvesprengninger på fysisk aktivitet, samtidig som den fremmer mål 3 om bærekraftig utvikling, som skal sikre god helse og velvære for alle i alle aldre.

Youth Fusion inngikk et samarbeid med Docmine, et kreativt studio med hovedkontor i Sveits, for å fremme Nuclear Games, en innovativ film og elektronisk plattform som har til hensikt å spre kunnskap om prøvesprengninger og atomkraft gjennom historien. Den ble lansert sammen med en koalisjon av ikke-statlige organisasjoner (frivillige organisasjoner), atommotstandere og ungdomsledere i forbindelse med åpningsseremonien for OL i Tokyo den 23. juli. [https://www.indepthnews.net/index.php/armaments/nuclear-weapons/4599-nuclear-games-for-the-young-coincides-with-tokyo-olympics]

Som en del av et pågående prosjekt fremhever Youth Fusion viktigheten av dialog på tvers av generasjonene og ungdommers lærdom av erfaringer fra de som i flere år har vært effektive ledere innen fred og nedrustning. I den forbindelse vil vi anerkjenne og godkjenne Youth Fusions eldre, de vi holder høyt aktet og hvis lederskap, resultater, ideer og klokskap vi fremhever på nett og gjennom aktivitetene våre,» sier gruppen.

Youth Fusions eldre inkluderer Bruce Kent, Uta Zapf, Mogens Lykketoft, Ana María Cetto, Tolegen Mukhamejanov, Andreas Nidecker og Scilla Elworthy.

Kent har gjennom hele livet kjempet for fred og forandring, alltid i grensesnittet mellom sin katolske tro og mangesidig sosial og politisk aktivisme. Zapf har vært medlem av den tyske Forbundsdagen i 23 år. Lykketoft var president for FNs 70. generalforsamling (UNGA) og er ledende i Socialdemokraterne i Danmark. Professor Ana María Cetto er en fremtredende fysiker, pugwashitt og mangeårig frontkjemper for kvinners og latinamerikaneres stemmer innen vitenskap og teknologi.

Mukhamejanov er dikter og komponist av symfonier, operaer, kammermusikk og filmmusikk, dramatiker, låtskriver, romantikkforfatter og folkemusikkomponist. Han deltok aktivt i den sosiale bevegelsen “Nevada-Semipalatinsk”. Han har komponert populære sanger som f.eks. «Zaman-Ai», en nasjonalsang for folkelig atomprotest. Han er også president i den internasjonale organisasjonen «Peace Through Culture», medformann i World Forum of Spiritual Culture og medlem av World Academy of Art and Sciences.

Prof. (em.) Dr. Andreas Nidecker er en fremtredende sveitsisk lege, atommotstander og president for Basel Peace Office, og tidlig medlem av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). Dr. Elworthy har brukt de siste førti årene på å jobbe for fred og hindre konflikt gjennom ikke-voldelige aksjonsformer. Hun er grunnleggeren av viktige initiativer som f.eks. Oxford Research Group, Peace Direct og Rising Women Rising World, og er nominert til Nobels fredspris tre ganger.

På Youth Fusion-nettstedet finner du også blogger og artikler som har til hensikt å utforske aspekter ved atomnedrustning og som gir leseren en bedre forståelse av området. Disse bloggene og artiklene er laget av våre frivillige og de ansatte i Youth Fusion, og er åpne for kommentarer og innspill fra unge forfattere og akademisk anlagte personer fra hele verden.

Blant disse finner du et intervju med Dr. Tong Zhao, Senior Fellow i Nuclear Policy Program ved Carnegie Endowment for International Peace, med hovedkontor i Beijing ved Carnegie–Tsinghua Center for Global Policy. Dr. Zhao forteller om sine personlige erfaringer og Kinas ingen-første-bruk-politikk (NFU) og nedrustningspolitikk.

Dr Zhao påpeker at «Kinas NFU ble opprettet av Kinas første generasjon av viktige ledere, deriblant Zhou Enlai og Mao Tse Tung. Siden de støttet NFU ble politikken et sentralt element i Kinas tradisjonelle atomstrategi. Den unike autoriteten til Kinas første generasjon av politiske ledere bidro derfor i stor grad til å sikre at Kina har fulgt NFU-reglene i lang tid, selv om de skiftet ledere i årene etter.»

Dr Zhao legger til: «På grunn av Kinas tradisjonelle støtte til NFU påvirket det i stor grad hvordan Kinas atom- og militære strategier lager utviklings- og distribusjonsplaner for Kinas atomvåpen. De planlegger ikke forebyggende bruk av atomvåpen. De øver mest på å bruke atomvåpen etter å ha blitt rammet av et fiendtlig atomangrep.» [IDN-InDepthNews – 5. september 2021]

Bilde: «Youth Fusion» over bildet av Youth Disarmament.

Most Popular