toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageNorwegian73 Years On, a Nuclear-Weapons-Free World Remains a Mirage - Norwegian

73 Years On, a Nuclear-Weapons-Free World Remains a Mirage – Norwegian

-

Etter 73 år er en verden uten atomvåpen fortsatt en luftspeiling

Av Ramesh Jaura

Berlin (IDN) – Nobels fredsprisvinner Adolfo Pérez Esquivel og buddhist-filosof Daisaku Ikeda minnes et sitat av Martin Luther King Jr – “Vi er alltid på terskelen til en ny daggry” – og hevder at vedtaket av FN-traktaten om forbud mot atomvåpen i juli 2017 er en slik ‘terskel’.

I en felles appell ‘Til verdens ungdom’, utgitt til media og til et større publikum i Roma, og overlevert til Pave Frans, bemerker de at traktaten “er et internasjonalt rettsinstrument som fastslår den absolutte ulovlighet” av atomvåpen.

 Erklæringen refererer også til det internasjonale symposiet ‘Perspektiv for en verden uten atomvåpen og for integrert nedrustning’, som Pave Frans sammenkalte ved Vatikanet i november 2017.

Symposiumdeltakerne – inkludert Tokyo-baserte Soka Gakkai International (SGI), anført av dr. Ikeda – var enige om at for å forfølge målet om en verden uten atomvåpen, må vi eliminere trusselen som atomvåpen utgjør.

“Det er,” defor “et presserende behov for å avvæpne vår måte å tanke på”, fremhever appellen som Nobels fredsprisvinner dr. Esquivel presenterte for pave Francis den 9. juni 2018 i Vatikanet.

FNs generalsekretær António Guterres er enig. “Dessverre er 73 år med frykt for kjernefysisk krig fortsatt med oss”, sa han i Nagasaki den 9. august under markeringen av 73-årsdagen for atombombingen av byen og Hiroshima den 6. august.

Mer enn 1,7 billioner USD ble brukt i 2017 på våpen og hærer, bemerket Guterres. Det var ikke bare det høyeste nivået siden slutten av den kalde krigen, men også rundt 80 ganger mer enn den summen som trengs for global humanitær hjelp, sa han.

“I mellomtiden har nedrustningsprosessene blitt forsinket og til og med stoppet opp,” sa FNs leder i en åpenbar hentydning til spesielt de fem atomvåpenmaktene: USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. “Mange stater demonstrerte sin frustrasjon ved å vedta traktaten om forbud mot atomvåpen i fjor,” la han til.

Tidligere i Hiroshima, takket Izumi Nakamitsu – FNs høye representant for nedrustning, på vegne av Guterres “Hibakusha (de overlevende av atombombehandlinger) og folkene i Hiroshima­ – for deres tiår med dedikasjon til å informere verden om trusselen som atomvåpen utgjør mot vår globale, nasjonale og menneskelige sikkerhet. “

“Verden trenger fortsatt ditt moralske lederskap. Etter tiår med fremdrift mot det felles målet om en verden uten atomvåpen, har fremgangen stoppet,” la hun til på vegne av FNs sjef. “Spenningen mellom atomvåpenmakter er stigende. Kjernefysiske arsenaler blir moderniserte og i noen tilfeller utvidet.”

Disse kommentarene gir gjenklang av en tøff virkelighet som forringer håpet om “en ny daggry”: Men – som den amerikanske mystikeren og forfatteren Terence McKenna skrev – siden “virkeligheten i seg selv er ikke statisk … men “en slags organisme som utvikler seg mot en konklusjon”, legger ikke eksperter på desarmering seg ned i fortvilelse.

“Vi har sett hvordan unge verden over jobbet som viktige agenter for det sivile samfunnet, i solidaritet med den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN). Dette har de gjort for å drive frem godkjenningen av traktaten om forbud mot atomvåpen”, fortsetter dr. Esquivel og dr. Ikeda.

Guterres ber verdensledere om “å gå tilbake til dialog og diplomati, til en felles vei mot total eliminering av atomvåpen og en sikrere og tryggere verden for alle”. Han mener at den internasjonale støtten som eksisterer for en permanent slutt på trusselen fra atomvåpen, samt frustrasjon grunnet det langsomme tempoet for å nå dette målet, kan forandre dagens virkelighet.

Dette er bakgrunnen for det nye initiativet hans om nedrustning. Avvæpningsagendaen hans, Securing Our Common Future, som ble utgitt i mai 2018, søker å styrke nedrustning som et praktisk verktøy som fremmer internasjonal fred og sikkerhet.

UNFOLD ZERO anbefaler å glede seg til 26 september, FNs internasjonale dag for total eliminering av atomvåpen (Nuclear Abolition Day), og dagen i 1983 da en atomkrig nesten ble utløst av et uhell. For å minnes denne dagen, vil FN holde en halv dags møte på høyt nivå på hovedkvarteret i New York.

På den dagen vil verdens ledere i New York for åpningsøkten i FNs generalforsamling, gjøres oppmerksomme på UNFOLD ZERO, et prosjekt i regi av PragueVisionPNNDBasel Peace OfficeMayors for Peace 2020 Vision Campaign, Aotearoa Lawyers for Peace, World Future CouncilWorld Federalist Movement og Global Security Institute.

UNFOLD ZERO peker også på en annen mulighet til å bidra til en verden uten atomvåpen – ved å støtte det tre dager lange toppmøtet om nedrustning av atomvåpen – som opprinnelig ble planlagt til mai 2018. Ifølge Alyn Ware – medformann i World Future Council Disarmament Commission – klarte imidlertid pro-nukleære styrker å få toppmøtet utsatt; de har som mål nå å avlyse det helt. Dersom toppmøtet imidlertid finner sted, kan det gi viktige muligheter til å gjøre konkrete framskritt i forebygging og nedrustning, samt atomkrigsforebyggende tiltak, som forvarsling, ikke-første bruk, reduksjon av kjernefysiske lager, og økt støtte til den nye traktaten om forbudet av atomvåpen, noterer Alyn Ware.

Likevel, selv etter at det trådte i kraft, må innsatsen fortsette på flere nivåer for å muliggjøre fullstendig eliminering av atomvåpen. Grunnen til dette er at ingen av de fem atomvåpenmaktene med vetorett og faste seter (P5) i sikkerhetsrådet eller India, Pakistan, Israel og Nord-Korea – som til sammen besitter rundt 15.000 atomvåpen – er villige til å gi slipp på atomararsenalet sitt.

Dette gjelder for NATO-medlemmene som deler atomvåpen mellom stater (Belgia, Tyskland, Italia, Nederland, Tyrkia) og land som nyter godt av amerikansk kjernevåpenkapasitet, som Japan og Sør-Korea.

Det direkte avslaget til P5 – USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike – om å forlate arsenalet sitt, oppfordrer de fire andre atomvåpenmaktene til å følge i deres fotspor. Mens Israel har en politikk med tvetydighet i forhold til sitt atomvåpenarsenal – der de verken bekrefter eller fornekter eksistensen av et – rettferdiggjør både India og Pakistan lagrene sine som avskrekkere for et potensielt atomangrep fra den andre parten.

India er overbevist om at målet med kjernefysisk nedrustning kan oppnås ved en trinnvis prosess “underkrevet med en universell forpliktelse” og et avtalt globalt og multilateralt rammeverk som er ikke-diskriminerende for atomvåpenmakter som ikke er med i P5.

Dette er argumentet som Nord-Korea har fremmet i mange år på møter med non-aligned movement (NAM) – et poeng som ofte overses i diskusjoner om landets “kjernefysiske nedrustning”. [IDN-InDepthNews – 20. august 2018]

Foto: Generalsekretær António Guterres (fremme til venstre) ser en utstilling på Nagasaki Atomic Bomb Museum 9. august 2018. FN foto / Daniel Powell

Most Popular