toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishWhat About The ‘Global Red Line’ For Nukes - Swedish

What About The ‘Global Red Line’ For Nukes – Swedish

-

Hur är det med den “globala rödatråden” för kärnvapen

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – Med ett rykte om sig att vara en brinnande förespråkare för en kärnvapenfri värld har ICAN åter igen uppmärksammat de sittande politikerna på att ett totalförbud mot kärnvapen som hotar planeten Jordens överlevnad och hela människosläktet, bör genomföras. Den innerliga vädjan, av den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, sammanföll med FNs höjdarmöte angående kärnvapenavveckling, i New York.

I ett uttalande den 26:e september frågar ICAN, en global kampanj koalition på över 300 organisationer i 80 länder, “Var är den ‘globala rödatråden’ för kärnvapen?”

Frågan anspelar på referenserna som den amerikanska presidenten, Barack Obama, gjort till den “röda linje” som sägs ha överskridits i Syrien, i kölvattnet för de påstådda användandet av kemiska vapen och hotfulla militära handlingar, som nu har avvärjts genom att Ryssland gått in och byggt en bro till President Bashar Hafez al-Assad.

“Skräcken ifrån attacken i Syrien har påvisat den inneboende faran i ett fortsatt innehav av massförstörelsevapen. Omvärldens raseri över det blodbad som orsakades genom användandet av kemiska vapen, är beviset. Till dess de är utrotade kommer det finnas en överhängande risk att de en dag kommer att användas, oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt. Kärnvapen, med all sin status och symbolik, är inte något undantag ifrån denna krassa verklighet, och kostnaden för att ignorera detta skulle vara katastrofal”, varnar ICAN.

De åtta bekräftade undertecknande av uttalandet, utöver Liv Tørres, generalsekreteraren på norska “People’s Aid”, som sände in detta till The Huffington Post, är: Madeleine Rees, generalsekreterare för WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom); Philip Jennings, generalsekreterare för UNI Global Union; Jan Gruiters, VD för, IKV Pax Christi; Kate Hudson, generalsekreterare, CND (Campaign for Nuclear Disarmament); Akira Kawasaki, styrelsemedlem i Peace Boat; Michael Christ, VD för IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War); och Hirotsugu Terasaki, VD för SGI (Soka Gakkai International).

SGI – en buddistisk rörelse som länkarsamman över 12 miljoner människor världen över – de har en stolthetskänsla i trossamfund. De har outtröttligt arbetat för nedrustningen av kärnvapen, sedan den andra Soka Gakkai-ordföranden Josei Todas den 8 september 1957 efterlyste att alla kärnvapen ska rustas ned. År 2007, lanserade SGI kampanjen “the People’s Decade for Nuclear Abolition” för att galvanisera allmänhetens åsikt till fördel för ett förbud av all kärnvapenarsenal.

ICANs uttalande, som meddelades i “The Huffington Post”, markerar att “ kärnvapennedrustningen inte endast berör de som innehar kärnvapen. Kärnvapen är ett globalt humanitärt hot och ansvaret för att eliminera det ligger hos de kärnvapenfria staterna, lika mycket som hos de som har kärnvapen.”

Undertecknande anser att kärnvapen är urskillingslösa vapen vars effekt inte kan begränsas eller kontrolleras. Faktum är att om man skulle använda dem, om så bara en liten del av de idag existerande 17 000 kärnvapenspetsarna – skulle det förstöra klimatet och hota jordbruksproduktionen och som påföljd leda till svält för upp till två miljarder människor.

Med de stater i åtanke, som tenderar att gräva ner sina spetsar i sanden, lägger uttalandet till: “ Innehavare av kärnvapen är, naturligtvis, inte omedvetna om de verkliga effekterna av kärnvapen, på samma sätt som de inte är omedvetna om den dubbelstandard som dessa vapen har I förhållande till massförstörelsevapen”.”

Uttalandet lägger även till “Sanningen är den att, under årtionden har, kärnvapen haft en given och nästan mytisk status: de ses som “fredsbevarare” eller “nödvändiga ont”. De har omformats till symboler av styrka och prestige för politiker och militär elit i de kärnvapeninnehavande länderna.” [IDN-InDepthNews – den 27 september, 2013]

Most Popular