toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishNuke Test Ban Treaty Still in Limbo, U.N. Complains - Swedish

Nuke Test Ban Treaty Still in Limbo, U.N. Complains – Swedish

-

Länder uppmanas att underteckna förbud mot kärnvapenprov

Thalif Deen

New York (IPS) – Nästa år har det gått 20 år sedan FN:s generalförsamling antog ett avtal som förbjöd nya kärnvapenprov. Men fortfarande har åtta viktiga länder inte undertecknat eller ratificerat förbudet, kallat CTBT.

Förbudet mot kärnvapenprov gick igenom i generalförsamlingen 1996, men ännu har tre länder valt att inte underteckna avtalet; Indien, Nordkorea och Pakistan. Detta samtidigt som USA, Kina, Egypten, Iran och Israel inte har ratificerat avtalet.

I samband med att FN nyligen uppmärksammade Internationella dagen mot kärnvapenprov uppmanade generalsekreterare Ban Ki-Moon återigen de åtta länderna att ingå i förbudet.

-Detta är ett viktigt steg på vägen mot en kärnvapenfri värld, sade Ban Ki-Moon.

För närvarande har flera av kärnvapenstaterna infört ett frivilligt stopp för nya kärnvapentester.

-Men detta är inget alternativ till att CTBT börjar gälla, vilket bevisas av de tre kärnvapenprov som har utförts av Nordkorea, sade generalsekreteraren.

Nyligen kom rapporter om att Nordkorea skulle ha återstartat sitt program för att producera kärnvapen.

Att alla de åtta länder som står utanför CTBT inom den närmaste framtiden skulle besluta sig för att ratificera avtalet är dock inte särskilt troligt, enligt John Hallam som arbetar med nedrustningsfrågor inom ett projekt som drivs av bland andra Centret för fredsstudier vid Sydneys universitet.

-Det är inte alls troligt att alla motsträviga åtta länder inom kort skulle underteckna och ratificera avtalet, säger han till IPS.

USA har undertecknat, men inte ratificerat avtalet, och John Hallam påpekar att republikanerna tydligt har meddelat att de inte är beredda att ratificera det. Även kärnvapengrannarna Indien och Pakistan har tydligt visat att de inte är beredda att underteckna avtalet. Andra länder, däribland Kina, har i stället meddelat att de är beredda att ratificera avtalet – om USA först gör detsamma.

Ban Ki-Moon påpekade att han under hela sin diplomatiska karriär har arbetat för att få ett slut på kärnvapenprover i världen. Han påpekade att han besökt Semipalatinsk, som i dag kallas Semej, i Kazakstan, en plats där inte mindre än 456 kärnvapenprover genomfördes av det dåvarande Sovjet, därav några av de kraftigaste i mänsklighetens historia.

-Jag har mött offer för nukleära prov. Jag har bevittnat de bestående samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska skador som kärnvapenprov ger upphov till.

Generalsekreteraren påpekade att sedan de första proven genomfördes i New Mexico för 70 år sedan så har det genomförts över två tusen atomvapentester i världen, till stor skada för miljö och lokalbefolkningar på olika platser i världen. Grundvatten har förgiftats, människor har drabbats av cancer och fosterskador på grund av radioaktiv strålning.

-Den bästa metoden för att hedra offer för tidigare kärnvapenprover är att förhindra att några nya genomförs, sade Ban Ki-Moon.

Syftet med CTBT är även att på juridisk väg förhindra utvecklingen av nya och ännu kraftfullare kärnvapen.

Enligt John Hallam har USA genomfört över 1 100 kärnvapenprover i bland annat Nevada, Alaska, på Marshallöarna och i andra delar av Stilla havet, samt i rymden. Enligt honom är det kraftigaste prov som USA har utfört bomben Castle Bravo, där besättningen på en japansk fiskebåt utsattes för radioaktivt nedfall och gick en mycket plågsam död till mötes, samtidigt som även Marshallöarna drabbades svårt.

Det kraftigaste atomvapentestet som hittills har utförts stod dock Sovjet för under 1960-talet i Novaja Zemlja, en ö norr om polcirkeln. Enligt John Hallam utförde Sovjet sammanlagt 800 kärnvapenprover, många av dessa i närheten av Semipalatinsk, vars befolkning drabbades mycket hårt.

Även Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan och Nordkorea har genomfört atomvapentester.

Kazakstans president Nursultan Nazarbajev har samtidigt lanserat en internationell kampanj, kallad Atom, med en uppmaning till alla världens ledare att ställa sig bakom ett förbud mot nya kärnvapenprover. (IPS | 15 September 2015)

Most Popular