toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishNuclear Modernization Race Continues Despite New START - Swedish

Nuclear Modernization Race Continues Despite New START – Swedish

-

Kapplöpningen i moderniseringen av kärnvapen fortsätter trots New START-fördraget

 Av J C Suresh

TORONTO | WASHINGTON, D.C. (IDN) — Medan oberoende vapenkontrollexperter runt om i världen drog en suck av lättnad över Joe Bidens beslut att underteckna förlängningen av New START-fördraget med Ryssland till och med 4 februari 2026, säger Pentagon-tjänstemän att det “bara är början på en mer omfattande diskussion med Ryssland och Kina om att sätta ytterligare gränser för kärnvapenspridning”.

Byggnaden Pentagon är högkvarter för USA:s försvarsdepartement (Department of Defense, DOD). Som en symbol för den amerikanska militären används benämningen Pentagon också ofta som en synonym eller representation för försvarsdepartementet (DOD) och dess ledarskap.

Med avseende på flygvapenföreningens virtuella krigsföringssymposium (Air Force Association’s Aerospace Warfare Symposium) den 26 februari, sade Air Force Gen. John E. Hyten, vice ordförande för Gemensamma Stabschefer, att New START-avtalet med Ryssland “är bra eftersom det begränsar kärnvapen och har en process för att verifiera efterlevnad”.

New START fortsätter tvåparts-processen för att på ett verifierbart sätt minska USA:s och Rysslands strategiska kärnvapenarsenaler, vilken inleddes av de tidigare presidenterna Ronald Reagan och George H.W. Bush. New START är det första verifierbara fördraget mellan USA och Ryssland om kärnvapenkontroll som träder i kraft, sedan START I år 1994.

Fördraget, officiellt känt som fördraget om “åtgärder för ytterligare minskning och begränsning av strategiska offensiva vapen”, trädde i kraft 5 februari 2011. Dess ursprungliga varaktighet var 10 år fram till 5 februari 2021, med möjlighet för parterna att komma överens om att förlänga det i ytterligare fem år.

Hyten sade att både USA och Ryssland uppfyllde de centrala gränserna i New START-fördraget senast den 5 februari 2018 och har förblivit på eller under dessa sedan dess. Gränserna är dessa:

    700 utplacerade interkontinentala ballistiska missiler (ICBM), utplacerade ubåtssjösatta ballistiska missiler (SLBM) samt utplacerade tunga bombplan bestyckade med kärnvapenförsvarsmateriel.

    1 550 kärnvapenstridsspetsar på utplacerade ICBM:er, utplacerade SLBM:er och utplacerade tunga bombplan bestyckade med kärnvapenförsvarsmateriel; varje sådant tungt bombplan räknas som en stridsspets avseende denna gräns.

    800 utplacerade and icke-utplacerade ICBM-bärraketer, SLBM-bärraketer och tunga bombplan bestyckade med kärnvapenförsvarsmateriel.

ICBM:er kapabla att leverera kärnvapen, tunga bombplan och ubåtar utgör Amerikas kärnvapen-triad.

“Kärnvapentriaden är viktig, eftersom den finns där för att avskräcka Ryssland, Kina och i viss mån Nordkorea och Iran från att genomföra kärnvapenanfall mot USA och dess allierade”, säger Air Force Gen. John E. Hyten, vice ordförande för Gemensamma Stabschefer.

Gemensamma Stabschefer, som grundades i januari 1942 för att påskynda strategisk samordning under andra världskriget, har funnits i centrum för USA:s militära planering sedan dess.

Förlängningen av New START-fördraget är dock “bara början på en mer omfattande diskussion med Ryssland och Kina om att sätta ytterligare gränser för kärnvapenspridning”, därför att Ryssland skapar nya förmågor – såsom kärnvapenbestyckade torpeder, kärnvapenbestyckade kryssningsmissiler och sjösatta ballistiska missiler – som DOD anser kan “hota USA och inte kan räknas in enligt fördraget”.

Och så har vi Kina, sade Hyten. “Kina är den snabbast växande kärnvapenmakten i världen. Sett i procent, bygger de fler nya kärnvapen än någon annan på planeten. De bygger nya plattformar. De bygger nya anläggningar, nya flygplan, nya missiler av olika slag, nya hypersoniska förmågor, hypersonisk kapacitet som vi inte har något försvar mot, hypersoniska enheter som kan förses med kärnspetsar.

“Och vi har inget vapenkontrollavtal med Kina på något sätt, så vi har ingen insikt i deras kärnvapendoktrin”, tillade han. “Det är ett besvärligt läge att vara i.”

Det andra problemet, anser DOD, är att medan Ryssland håller på att slutföra sitt program för modernisering av kärnvapen och Kina är mitt i en snabb modernisering, har USA precis påbörjat sitt kärnvapenprogram.

USA måste också ha en trovärdig sjösatt kryssningsrobot för att kunna möta den ryska kapaciteten och ett lågavkastande kärnvapen, som kan sättas in i ett mindre antal ubåtar för att hantera de tusentals lågavkastande kärnvapen och taktiska kärnvapen som Ryssland bygger och som inte kan räknas in enligt New START-avtalet, säger den amerikanske flygvapengeneralen.

 “Vi måste fortsätta att investera i vår triad och säkerställa att vi tittar på alla våra motståndares förmågor, eftersom det enda vi inte vill ha är kärnvapenkonfrontation och kärnvapenkrig på den här planeten. Och enda sättet att undvika det är att avskräcka våra motståndare”, sade han.

Detta är ett tydligt tecken på att “en kvalitativ kärnvapenkapplöpning pågår”, som FN:s generalsekreterare António Guterres har varnat för. Bloombergs opinionskolumnist Andreas Kluth varnar: “Risken för kärnvapenförintelse ökar“.

Faktum är att Pentagon har identifierat hypersoniska enheter som ett av de högst prioriterade moderniseringsområdena, “eftersom Ryssland och Kina utvecklar sina egna kapabla system”.

Hypersoniska system kan färdas på förlängda flygningar i den övre atmosfären – på höjder 80 000 till 200 000 fot – i hastigheter nära och över Mach 5 (som i hög grad överstiger ljudets hastighet) och de kan manövrera på sätt som är svåra för försvarare att förutsäga.

“Höghöjdsområdet skapar en klyfta mellan luftförsvar och försvar med ballistiska missiler”, sade Mike White, huvuddirektör för hypersonik vid kansliet för försvarskanslirådet för forskning och ingenjörsvetenskap, under flygvapenföreningens virtuella krigsföringssymposium.

Avdelningen har utvecklat en hypersonisk moderniseringsstrategi som påskyndar utvecklingen och leveransen av förändringsbara möjligheter för bekämpning av krig. Han sade att strategin bland annat består i att utveckla luft-, land- och sjösatta, konventionellt beväpnade hypersoniska anfallsvapen för högt överlevnadsbara långdistans- och tidskritiska förluster för maritima kust- och inlandsmål av avgörande betydelse på det taktiska slagfältet. [IDN-InDepthNews – 28 February 2021]

Foto: Ohio-klassens ballistiska missilubåt USS Louisiana passerar Hood-kanalen i Puget Sound, Wash., 15 oktober 2017, när den återvänder till sin hemmahamn efter en strategiskt avskräckande patrullering. Foto av: Navy Lt. Cmdr. Michael Smith | DOD

Most Popular