toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishIsrael’s Obsession for Monopoly on Middle East Nuclear Power - Swedish

Israel’s Obsession for Monopoly on Middle East Nuclear Power – Swedish

-

Iranska kärnsamtal omges av dubbelmoral enligt kritiker

Thalif Deen

New York (IPS) – I slutet av mars ska ett etappmål ha uppnåtts i diskussionerna om ett slutligt kärnenergiavtal med Iran. Samtidigt menar kritiker att västmakterna använder sig av dubbla måttstockar kring det politiskt känsliga ämnet, och understryker behovet av att skapa ett Mellanöstern helt fritt från kärnvapen.

Hillel Schenker, redaktör för den Jerusalem-baserade organisationen och tidskriften Palestine-Israel Journal, menar att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu använder tvivelaktiga metoder i sina strävanden att förhindra att länder som Iran, Saudiarabien och Egypten skaffar sig kärnvapen.

-Benjamin Netanyahu har byggt sin karriär på att underblåsa rädsla och genom att hävda att Israel måste stå fast, med en stark ledare som han själv, för att klara utmaningarna, säger Hillel Schenker.

Iran, som hela tiden förnekat att man planerar att skaffa kärnvapen, fortsätter kärnenergisamtalen med Tyskland och de fem permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd; USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland, den grupp som kallas P5+1. Nyligen ställde Irans president Hassan Rouhani en retorisk och sarkastisk fråga till de båda kärnvapenmakterna USA och Iran:

-Har ni lyckats skapa säkerhet för er själva med hjälp av era atombomber?

Enligt New York Times bedömer Washington-baserade Arms Control Association att Israel har mellan 100 och 200 kärnstridsspetsar. Landet har dock sedan länge fört en linje där man varken förnekar eller bekräftar några uppgifter om sin kärnvapenarsenal.

Bob Rigg, som tidigare arbetade för OPCW, ett organ som arbetar för att FN:s konvention mot kemiska vapen efterlevs, menar att USA ignorerar alla uppgifter från landets egna säkerhetstjänster, vilka gör gällande att det inte finns några bevis för att Iran skulle ha arbetat för att få fram egna kärnvapen sedan 2004.

-Om Israel är den enda kärnvapenmakten i Mellanöstern, så ger detta, tillsammans med USA:s militära kapacitet, USA och Israel en enorm kraftig strategisk fördel i regionen, säger Bob Rigg.

Hillel Schenker menar att den ultimata lösningen för att hindra spridningen av kärnvapen i Mellanöstern skulle vara att regionen utropas till en kärnvapenfri zon.

Bob Rigg påpekar att Israel skaffade sig sina kärnvapen för att öka landets säkerhet, med tanke på att landet var omgivet av arabländer som var fientliga till den israeliska statens bildande.

-Om Israel förlorade det regionala monopolet på kärnvapen så skulle landets bli sårbart. USA gör därför allt för att förhindra alla andra att skaffa kärnvapen – utom Israel, säger han.

Samtidigt påpekar Bob Rigg att USA:s presidenter vägrat att officiellt tala om Israel som en kärnvapenmakt.

Hillel Schenker menar att det finns en verklig risk för en kärnvapenspridning i Mellanöstern.

-Så länge som Israel har haft monopol på kärnvapen, och utlovat att bara använda dessa som en allra sista utväg, så tycks alla ha kunnat leva med den situationen, säger han.

Om Iran skulle vilja och lyckas skaffa sig kärnvapen, så skulle den rådande ordningen brytas, och risken för en regional kärnvapenupprustning öka, understryker Hillel Schenker.  (150220)

Most Popular