toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishFN leder rakker ned på ’Kronisk død-vane’ over nedrustning

FN leder rakker ned på ’Kronisk død-vane’ over nedrustning

-

Av Rodney Reynolds

NEW YORK (IDN) – FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som har vært urokkelig i sin mangeårige kampanje for å innlede ”en verden uten atomvåpen”, har uttrykt sterk skuffelse over ”et dypt skille” blant FNs 193 medlemsland over fremtiden for multilateral nedrustning.

På den ene siden, kjernevåpenstatene, sammen med mange av sine allierte, hevder at de har tatt skritt for å redusere sine arsenaler, sa han.

På den annen side, ikke-kjernevåpenstatene peker på mangel av nedrustningsforhandlinger; persistensen av tusenvis av atomvåpen; og planer for modernisering av eksisterende kjernefysiske arsenaler tiår inn i fremtiden med kostnader som går godt over $ 1 billion, sa Ban i talen 22. november til New York University’s School of Professional Studies.

I en avskjedstale, for det meste til en samling akademikere, fredsaktivister og anti-atomgrupper, Ban var kritisk til Genève-baserte FNs konferanse om nedrustning (CD), som har blitt jordet til en stans på nesten 20 år, også under hans 10-års periode som generalsekretær, selv når han går av 31. desember.

Fra han overtok som generalsekretær i januar 2007, har han vært i Genève mange ganger og adresserer konferansen om nedrustning, sa Ban. (På FN-dagen 24. oktober 2009 offentliggjorde han et Fem-punkts forslag for kjernefysisk nedrustning.)

FNs nedrustningsmaskineri er ”låst i kronisk patt”, klaget han.

”Du ville bli overrasket – [i] over to tiår, har de ikke vært i stand til å vedta arbeidsprogrammet. Kan du tro det? For ikke å nevne, for ikke å glemme mangelen på fremgang i arbeidet.”

Han fordømte at CD ikke har vært i stand til å vedta selv en agenda.

“Tjue år har dette eksistert, og jeg har advart dem: Om dere oppfører dere på denne måten, vil vi måtte ta diskusjonene i Nedrustningskonferansen, vi vil måtte ta dem med til et annet sted, men de hører ikke etter … på grunn av konsensus systemet, kan bare ett land blokkere alle 193 medlemsstatene. Dette er en helt uakseptabel situasjon”, advarte han.

Kostnadene ved å tillate denne typen en status quo, ingen-handling – de er fortsatt vedvarende. Dette er veldig frustrerende, klaget Ban.

Selv om han advarte: ”nedrustning står overfor en krise”, han unngikk diplomatisk å svare direkte til den tøffe pro-kjernefysiske retorikken fra den innkommende amerikanske presidenten Donald Trump som hintet om at land som Sør-Korea og Japan bør bruke kjernekraft for å beskytte seg selv, i stedet for å stole på USA.

Dr M. V. Ramana ba om at hans observasjoner på den nåværende tilstanden av nedrustning som er med i Program on Science and Global Security at Princeton University, han fortalte IDN: ”Dette er en merkelig tid å snakke om nedrustning på, gitt de mange nye utviklinger som gjør det lite sannsynlig at det vil være fremgang på den fronten i den nærmeste fremtiden.”

USA, påpekte han, har nettopp valgt Donald Trump som har indikert at han vil vurdere å bruke atomvåpen. Han sa at forhold mellom USA og Russland har forverret seg og fremtidens bilaterale rustningskontroll mellom dem er dyster.

De fleste av landene med atomvåpen, spesielt USA, er i ferd med å modernisere eller utvide sine kjernefysiske arsenaler.

”Med generalsekretær Ban Ki-moon som fratrer, er også FNs rolle usikker. En av de få mulighetene for optimisme jeg ser, kommer fra den siste avstemning hvor et flertall av landene i FN er for å starte forhandlinger om en avtale som forbyr atomvåpen,” sier Dr. Ramana.

“Å lese runer eller kylling-innvoller ville være like pålitelig forutsigbart som hva President Trump vil gjøre med en nedrustning som granskes gjennom sine ytringer”, bemerket Dr Rebecca Johnson, av det Acronym Institute for Disarmament Diplomacy.

”Han er en uavhengig forretningsmann, ikke en diplomat. Hans trossystem, som nå ser ut til å ha blitt forsterket av dette valget, er at suksess er det som teller, hva som fungerer for å vinne en kortsiktig avtale, uansett hva annet som ofres eller hva de langsiktige konsekvensene kan være.”

Dr Johnson sa, Trump legemliggjør narsissistisk eksepsjonalisme.

Som forretningsmann er han tydelig hatet, og blir pålagt å adlyde miljø, skatt eller andre forskrifter og lover, så det burde ikke komme som noen overraskelse at han avviser kollektive sikkerhetsordninger som FN og nedrustningsavtaler som hovedformål har vært å begrense militær handlefrihet for å beskytte sårbare mennesker fra fornærmende vold og hindre masseødeleggelse og humanitære katastrofer.

Trump er en slags ”hensikten helliger midlet” pragmatiker, men ikke nødvendigvis en ekte kjernefysisk troende. Ved positiv prosjektering kan han være villig til å skape ytterligere kjernefysisk nedrustning avtaler med (Russlands president Vladimir) Putin.

Målet ville ikke være nedrustning, men å kutte kostnadene ved lagring av overskytende og redundante atomvåpen, og frigjøre ressurser til 21. århundrets våpen.

Negativt projisering, bemerket hun: ”Trump synes å tro atomvåpen er brukbare, og ikke bare i tradisjonelle avskrekking når det gjelder å forsterke atom tabu, og hvis han bestemmer seg for at det amerikanske arsenalet skal betale sin vei, kunne han gjøre forferdelige feil og slippe løs farer han kan ikke kontrollere.”

”Uansett demonstrerer Trump hva de ikke-kjernefysiske nasjonene lenge har hevdet -. At det ingen hender er trygge når det kommer til atomvåpen.”

Hun sa Trump er en snakkende, gående, begrunnelse for behovet om å endre atomregimet og forby bruk, distribusjon, produksjon, transport, spredning og finansiering av atomvåpen.

Men det var ikke utsiktene til en president Trump som forårsaket over 120 regjeringer til å stemme for FN-forhandlingene.

(Den 27. oktober, nedrustningen og den internasjonale sikkerhetskomiteen i FNs generalforsamling vedtok en banebrytende resolusjon Tar multilaterale atomvåpen nedrustningsforhandlinger videre. Resolusjonen fastslår en FN-konferanse i 2017 ”for å forhandle frem en juridisk bindende instrument for å forby atomvåpen, som skal føre mot deres totale eliminering.)

Dr Johnson hevdet at Trump forsterker det humanitære imperativet for atomavskaffelse, men over to tredjedeler av verden stemte for å forhandle om en kjernefysisk forbudsavtale i oktober på grunn av Putin, Kim Jong Un, (Narendra) Modi, (Theresa) May og resten, og i erkjennelse av særinteresser i atomklubben og den amerikanske etablering som betydde at selv president Obama ikke kunne gjøre framskritt på nedrustning etter hans sterke tale i Praha-talen 2009.

”Så Trump eller ingen Trump vil nedrustning skje når flertallet av verdens folkeslag tar ansvar, og når det skjer vil han uten tvil kreve kreditt!”, erklærte Dr Johnson. [IDN-InDepthNews – 23. november 2016]

Most Popular