toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishDisarmament in Uncertain Times Discussed in Reykjavik - Swedish

Disarmament in Uncertain Times Discussed in Reykjavik – Swedish

-

Nedrustning i osäkra tider diskuterades i Reykjavik

Av Lowana Veal

REYKJAVIK (IDN) – Med en snabbt ökande spänning mellan USA och Ryssland – och för den delen mellan dessa länder och andra – låg ett seminarie om nedrustning som hölls parallellt med Den 14:e NATO-konferensen om massförstörelsevapen på Island lämpligt i tiden.

Idén med seminariet med rubriken ‘Praktiska metoder för nedrustning i osäkra tider’ kom upp i juli när Islands statsminister Katrin Jakobsdottir var i Bryssel för en NATO-konferens. I inbjudan för NATO-representanter till Reykjavik sa Jakobsdottir att fokus skulle ligga på nedrustning. ”Nedrustning diskuteras inte tillräckligt på NATO-möten”, sa hon till IDN.

I Bryssel tog hon tillfället i akt och träffade delegater från the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) och bjöd in dem till Island som en del av ett sidoevent till NATO-konferensen.

ICAN tilldelades Nobels fredspris 2017 ”för deras arbete med att uppmärksamma de katastrofala humanitära konsekvenserna av all användning av kärnvapen, och för deras banbrytande insatser för att åstadkomma ett fördragsbaserat förbud mot sådana vapen”.

Konferensen 29-30 oktober 2018 där 140 delegater från NATO-länder deltog, med aspirerande länder som Ukraina, Förenta Nationerna och internationella organisationer som Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO) var den största hittills.

I ett öppningstal framhöll NATO:s vice generalsekreterare Rose Gottemoeller att NATO ”måste fortsätta arbeta inom NPT (fördraget om icke-spridning av massförstörelsevapen) och motstå frestelsen att ta genvägar som utesluter kärnvapennationer, eller ignorerar våra andra internationella åtaganden. NATO-allierade har klart uttalat att de inte kommer att stödja strategier för nedrustning som ignorerar global säkerhet eller underminerar NPT.”

På senare tid har både George Schultz, tidigare USA:s utrikesminister under Ronald Reagan, och Mikhail Gorbachev, tidigare president i Sovjetunionen, skrivit debattartiklar i New York Times där Schultz säger att överenskommelsen rörande kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar (INF Treaty) som undertecknades av Reagan och Gorbachev borde behållas och Gorbachev frågar om det inte ar försent att återgå till dialog och förhandlingar. Deras åsikter utgjorde ett öppnande för paneldiskussioner på nedrustningsseminariet.

Tytti Eräsö, som arbetar med Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) i Sverige, påpekade att robotförsvar är ett hinder för kärnvapenkontroll, och att Reagan och Gorbachev talade om att eliminera alla kärnvapen, inte bara medeldistansvapen. Men ”det finns ingen politisk vilja till vapenkontroll”

Leo Hoffmann-Axthelm från ICAN, som ersatte ICAN:s generalsekreterare Beatrice Fihn på seminariet, sa till deltagarna: “Just nu har kärnvapenstater helt enkel inga planer på att nedrusta. Så först måste ni komma överens om det övergripande målet, och förbjuda vapnet. Bara därefter kan ni öka trycket och ta de steg som krävs för att närma er det målet.”

Den viktiga punkten att notera är att stater som förlitar sig på kärnvapen inte gillar tanken på att förklara dem olagliga, ” sa han, och lade till ”Island, som förlitar sig på kärnvapnens avskräckande effekt via NATO, bojkottar för närvarande förbudet av kärnvapen och fortsätter att förlita sig på kärnvapen som avskräckande medel. Det borde invånarna på Island veta!”.

En av talarna på seminariet, Izumi Nakamitsu, chef för FN:s nedrustningskontor – som också talade på seminariet – summerade huvudpunkterna i FN:s nya strategi för nedrustning som presenterades i maj 2018 av FN:s generalsekreterare – General António Guterres.

“Strategins första pelare,” sa hon, “är nedrustning för att rädda mänskligheten. Den fokuserar på elimineringen av kärnvapen och andra massförstörelsevapen, och dessutom uppkomsten av nya områden för strategisk kapprustning. Den andra pelaren, nedrustning som räddar liv, fokuserar på regleringen av konventionella vapen och den tredje pelaren på partnerskap för nedrustning.”

Nakamitsu tog tillfället i akt för att avliva en populär myt om nedrustning genom att säga: ”Nedrustning är inte en naiv och monolitisk övning, trots den populära missuppfattningen som likställer avlägsnandet av vapen med osäkerhet och försvarslöshet.”

Under tiden dockade den japanska fredsbåten, Ocean Dream, en kort tid i Reykjavik inom 24 timmar efter avfärden för tio militärfordon som seglade till Island för att delta i Trident Juncture 2018, den största NATO-övningen sedan det kalla kriget slutade i december 1991. Ombord fanns några hibakusha, överlevande japanska offer för atombomberna i Hiroshima och Nagasaki 1945, som talade om sina erfarenheter inför isländska studenter när de var i Reykjavik.

“Dessa hibakusha reser med fredsbåten som en del av ‘Global resa för en kärnvapenfri värld – Peace Boat Hibakusha Project’, för att dela med sig av sina sorgliga erfarenheter, för att utbilda människor om den förkrossande humanitära påverkan kärnvapen har, och för att engagera makthavare och uppbringa allmänhetens stöd för att göra en kärnvapenfri värld till verklighet,” förklarade Celine Nahory från fredsbåten Peace Boat och ICAN.

Med tanke på att Island inte har någon militär styrka, när hon fick frågan om det inte var mer passande att Island undertecknade konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) än att stå värd för ett NATO-möte och tillåta Trident Juncture-övningar, svarade Nahory: ”Låt mig göra klart att Peace Boat och ICAN riktar en stark uppmaning till Island att gå med i TPNW utan dröjsmål. Vi tror att det inte finns någonting i TPNW som förhindrar att Island behåller en militär allians med en kärnvapenstat”.

Hon påpekade att NATO:s rättsliga grund inte nämner kärnvapen, och säger: ”NATO-medlemmar är inte rättsligt bundna att godkänna policyn för ”utökning av atomvapen som avskräckande medel”. En del stater inom alliansen med USA har redan undertecknat och ratificerat TPNW.” [IDN-InDepthNews – 08 November 2018]

Foto: Gruppfoto på NATO-konferensen (Ministry of Foreign Affairs of Iceland)

Most Popular