toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishAnvändning av sanktions-tryck och diplomati mot Nordkorea: Expert

Användning av sanktions-tryck och diplomati mot Nordkorea: Expert

-

Av J C Suresh

TORONTO | WASHINGTON, DC (IDN) – USA:s president Donald Trump och hans administration har misslyckats med att, på ett kompetent sätt, genomföra sin egen uttalade politik gällande “högsta tryck och engagemang” mot Nordkorea, säger Arms Control Association (ACA), som är inriktade på att främja allmänhetens förståelse och allmänhetens stöd för en effektiv vapenkontrollpolitik.

 I ett uttalande gällande Nordkoreas 5,9 – 6,3 magnituds kärnvapentest-explosion den 3 september, säger ACAs verkställande direktör Daryl G. Kimball följande: “Trump har kraftigt förvärrat riskerna genom oansvariga gliringar och andra hot angående den amerikanska militärstyrkan, vilket har gett större trovärdighet till Nordkoreas propaganda att kärnvapen är nödvändiga för att avskräcka amerikansk aggression, och har också ledit till att Kim Jong-un har påskyndat sitt kärnvapenprogram.”

“Kärnprovsexplosionen”, tillägger han, “markerar en ny och farligare epok i östra Asien. Explosionen, som gav ett utbyte som sannolikt översteg 100 kiloton TNT, föreslår starkt att Nordkorea verkligen har testat en kompakt men högavkastande nukleär enhet som kan lanseras på mellanliggande eller interkontinentala ballistiska missiler.”

“Ytterligare kärnvapenprov är sannolika och nödvändiga för Nordkorea för att bekräfta systemets tillförlitlighet,” tillägger Kimball, “men efter mer än två decennier av ansträngningar har Nordkorea utvecklat en farlig kärnkraftsfärdighet som håller viktiga mål i fara. Denna förmåga har uppnåtts sedan USA:s president Donald Trump hotade Nordkorea med eld och raseri om Pyongyang fortsatte sin kärn och missil-ansträngning den 8 augusti.”

“Det internationella samfundets oförmåga att sakta ner och omvända Nordkoreas kärn- och missil-ansträngingar”, säger Kimball, “är resultatet av missförhållanden och felberäkningar av många aktörer, bland annat de tidigare två amerikanska administratörerna – George W. Bush och Barack Obama – liksom tidigare kinesiska, japanska och sydkoreanska regeringar.”

“Krisen har nu nått en mycket farlig fas där risken för konflikt genom felbedömning från båda sidor är oacceptabelt hög. Trump och hans rådgivare måste begränsa sin impuls att hota med militär handling, vilket bara ökar denna risk”, varnar ACAs verkställande direktör.

Kimball fortsätter med att säga: “Ett nyktrare och effektivare tillvägagångssätt är att arbeta med Kina, Ryssland och andra medlemmar i FN:s säkerhetsråd för att öka sanktionspressen och samtidigt öppna en ny diplomatisk kanal som syftar till att avbryta spänningar, stoppa och så småningom vända nordkoreas alltmer farliga kärn- och missilprogram. “

Kimball uppmanar alla sidor “att omedelbart arbeta för att de-eskalera situationen” han lägger även till:

  1. Washington behöver samråda med och lugna sina asiatiska allierade, särskilt Sydkorea och Japan, och förmedla att USA, och eventuellt Kina och Ryssland, kommer att försvara sig om Nordkorea visar aggression mot dem.
  2. Eftersom USA deltar i en gemensam militär övning med sydkoreanska och japanska styrkor måste amerikanska styrkor undvika operationer som tyder på att Washington planerar eller initierar en förebyggande strejk i Nordkorea, vilket skulle kunna utlösa felberäkningar från Pyongyang.
  3. Förslag att återinföra amerikanska taktiska kärnvapen i Sydkorea är kontraproduktivt och skulle bara öka spänningarna och öka risken för en kärnvapenkonflikt.
  4. Förenta staterna måste samarbeta med världssamfundet för att signalera att det internationella trycket (även om befintliga FN-mandatsanktioner gällande nordkoreanska aktiviteter och annan handel, kan stödja olagliga kärn- och missilaktiviteter) kommer att fortsätta så länge som Nordkorea inte utövar återhållsamhet. Bättre tillämpning av FN-sanktioner som syftar till att hindra Nordkoreas vapenupphandling, finansiering och viktiga källor till utrikeshandel och intäkter är mycket viktigt.
  5. Sanktioner som syftar till att begränsa Nordkoreas oljeimport bör nu övervägas. Medan sådana åtgärder kan bidra till att förändra Nordkoreas kostnadsfördelberäkningar vid förhandlingar om värdet av deras nukleära program, är det naivt att tro att sanktionerna ensamma eller amerikanska hot om en nukleär attack kan tvinga Nordkorea att byta kurs.
  6. Förenta staterna måste konsekvent och proaktivt kommunicera vårt intresse under förhandlingar med Nordkorea, som syftar till att stoppa ytterligare kärnvapenprov och mellanliggande och långdistans-ballistiska missilprov, och så småningom sannolikt även ta bort alla kärnvapen från den koreanska halvön, även om detta mål inte längre är realistiskt med Kim-regimen i kraft.
  7. Washington måste också vara villig att göra mer än att bara säga att det är “öppna för samtal”. De måste vara villiga att vidta de åtgärder som kan bidra till att uppnå faktiska resultat. Detta bör innefatta eventuell modifiering av amerikanska militära övningar på ett sätt som inte minskar dess avskräckande militära beredskap. Detta kan uppnås genom att ersätta kommando-övningar med seminarier som tjänar samma träningsmål, sakta ner strategiska övningar, sprida ut fältövningar till mindre nivåer och ta bort rörliga övningar från den demilitariserade zonen vid gränsen.

Kimball betonar att det senaste nordkoreanska kärnvapentestet än en gång understryker vikten av att universalisera 1996 års omfattande testförbudsfördrag (CTBT).

ACA:s verkställande direktör varnar: “Om det inte finns en mer seriös, mer samordnad och hållbar diplomatisk strategi för att minska spänningarna och att stoppa ytterligare kärnprov och långdistans-ballistiska missilprov i utbyte mot åtgärder som underlättar Nordkoreas rädsla för militär attack, så kommer Pyongyangs kärnkraftsförmåga att öka, med en längre räckvidd och större risk för attack, och risken för ett katastrofalt krig på den koreanska halvön kommer sannolikt att växa.” [IDN-InDepthNews – 4 september 2017]

Foto: Människor i Pyongyang tittar på Kim Jong-un på nordkoreansk TV, 2015.

Most Popular