toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageTurkishNPT Review Conference Urged to Seek "No First Use" of Nuclear Weapons...

NPT Review Conference Urged to Seek “No First Use” of Nuclear Weapons – TURKISH

-

NPT Gözden Geçirme Konferansında Nükleer Silahların “İlk Kullanımının Olmaması” İstendi

Thalif Deen tarafından

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (IDN) – Akademisyenler, nükleer karşıtı barış aktivistleri ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) dünya çapında artan nükleer savaş tehditlerini tartışmak üzere 4 Ağustos’ta Birleşmiş Milletler’de bir araya geldiğinde, altta yatan temalardan biri başlıkta özetlendi: “Nükleer Savaştan Kaçınma: Hangi Kısa Vadeli Adımlar Atılabilir? “

Görüşmede dünyanın beş büyük nükleer gücü olan ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan İngiltere, ABD, Fransa, Rusya ve Çin’e nükleer silahların “İlk Kullanımına Hayır” taahhüdünde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Diğer dört nükleer güç olan Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore’nin de aynı şeyi yapması bekleniyordu.

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü Uluslararası Barış ve Anlayış Bölümü’nden Profesör Alexander Harang, bu yılın Mart ayından bu yana zamanının çoğunu “İlk Kullanım Olmasın” politikalarına duyulan ihtiyacı ele almaya ayırdığını söyledi.

“Bu eski bir tema, ancak içinde yaşadığımız zaman İlk Kullanım Yok’u her zamankinden daha önemli hale getirdi” dedi.

NPT Gözden Geçirme Konferansında Genel Tartışma haftası boyunca neredeyse her devletten duyduğumuz üzere, tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Nükleer silahların fiilen kullanılmasına yönelik eşik son aylarda önemli ölçüde düşürülmüştür”.

“Eğer bu sorunu etkili bir şekilde ele almakta başarısız olursak, barış ve silahsızlanmaya yönelik diğer tüm çabalarımız boşa gidebilir” uyarısında bulundu.

Profesör Harang ayrıca nükleer silahlı devletlerin “İlk Kullanım Yok” politikalarını ilan etmelerinin, BM silahsızlanma mekanizması içerisinde güvenin yeniden tesis edilmesi ve çok taraflı silahsızlanmaya yeniden ivme kazandırılması için en etkili yol olabileceğine işaret etmiştir.

“İlk Kullanım Yasağı’nı, içinde yaşadığımız dönemde üzerinde anlaşmaya varılması mümkün olan bir şey olarak da anlamalıyız. Bu başarılabilir bir şeydir. Bunlar da şu anda İlk Kullanım Olmasın konusuna odaklanmamızın ana nedenleridir” dedi.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) 26 Ağustos’ta sona ermesi planlanan ve üç hafta sürecek olan Onuncu Gözden Geçirme Konferansı marjında 4 Ağustos’ta düzenlenen “yan etkinlik” Kazakistan Cumhuriyeti BM Daimi Temsilciliği, Soka Gakkai International (SGI)Silah Kontrol DerneğiStratejik Riskler Konseyi, Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü ve Uluslararası Barış ve Anlayış Projesinin eş sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Konferans öncesinde bir açıklama yapan SGI Başkanı Budist filozof Daisaku Ikeda, nükleer silah sahibi beş büyük devlete bir çatışmada nükleer silahları ilk kullanan taraf olmayacaklarını ilan etmeleri çağrısında bulundu: “İlk Kullanım Yok” ilkesi.

“Bugün nükleer silahların kullanılma riski Soğuk Savaş’tan bu yana en yüksek seviyede” dedi.

Nükleer silahların ortadan kaldırılması için 60 yılı aşkın bir süredir tutkulu bir kampanya yürüten Guterres, ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa ve Çin’i, liderleri tarafından 3 Ocak 2022’de yapılan “nükleer bir savaşın kazanılamayacağı ve asla savaşılmaması gerektiği” yönündeki ortak açıklamaya, “İlk Kullanım Yok” politikalarını ilan ederek içerik kazandırmaya çağırdı.

“İlk Kullanım Yok” politikasının benimsenmesinin küresel güvenlik ortamını önemli ölçüde geliştirebileceğini savundu.

Bir örnek vermek gerekirse, Çin ve Hindistan’ın Haziran 2020’de düzinelerce can kaybıyla sonuçlanan sınır çatışmalarına girdiklerinde, “İlk Kullanım Yok” konusundaki daimi taahhütlerinin gerginliği kontrol altına almaya yardımcı olduğunu ve tırmanmayı frenlediğini belirtti.

Daha fazla devlet “İlk Kullanım Yok” ilkesini benimsedikçe, nükleer silahların asla kullanılmaması gereken silahlar olduğu normunun daha da güçleneceğini ve nükleer cephanelik oluşturma güdüsünün azalacağını belirtti.

Ayrıca bu durum, artan nükleer tehditlerin daha fazla devleti kendi nükleer silahlarına sahip olma arayışına ittiği nükleer silahların yayılması kısır döngüsünün kırılmasına da yardımcı olabilir, diyen Dr. Ikeda’nın örgütü barış, kültür ve eğitimi teşvik eden 12 milyon kişilik çeşitli bir Budist topluluğunu temsil etmektedir ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler nezdinde danışman statüsünde bir STK’dır.

“İlk Kullanıma Hayır” ilkesinin benimsenmesinin yaratacağı olumlu geri bildirim de güvenlik alanıyla sınırlı kalmayacaktır. Küresel çapta gerilimleri ve bölünmeleri arttıran iç içe geçmiş nükleer tehditler sisteminin etkisiz hale getirilmesi, halihazırda nükleer rekabet için harcanan kaynakları serbest bırakacak ve bu kaynaklar, COVID-19 salgını ve iklim değişikliği gibi tehditlere karşı herkesin hayatını, geçim kaynaklarını ve onurunu korumak için kullanılabilecektir.

“Tüm taraf devletleri, bu NPT Gözden Geçirme Konferansı fırsatını değerlendirerek, nükleer silaha sahip devletler tarafından İlk Kullanım Olmaması politikasına yönelik taahhütlerin Nihai Belgeye dahil edilmesi, tüm taraf devletlerin bu ilkeyi desteklemesi ve nükleer silaha sahip olmayan tüm devletlere negatif güvenlik güvencelerinin verilmesi ve böylelikle yeni bir güvenlik paradigmasına geçişin teşvik edilmesi yönünde güçlü bir çağrıda bulunuyorum. “

BM Genel Sekreteri António Guterres 6 Ağustos’ta Hiroşima’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere nükleer silahlara sahip ülkelerin “bu silahların ilk kez kullanılmamasını taahhüt etmeleri gerektiğini çünkü ilk kullanan kimse olmazsa nükleer çatışma da olmayacağını” söylerken aynı temayı işlemiştir.

Özellikle de nükleer riskin dünya çapında bir kez daha arttığı günümüzde.

“Stoklar geliştirilirken. Ve bu kıyamet silahlarından neredeyse 13,000 tanesi hala mevcutken. Hiroşima ve Nagazaki’den alınacak dersler açıktır. “

Nükleer silahların gezegenimizde yeri yoktur, dedi ve şöyle devam etti: “Nükleer imha bulutunu sonsuza dek ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Barışı yaygınlaştırmanın zamanı geldi” dedi.

Kazakistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Magzhan Ilyassov açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler’in 77 yıl önce önlenmesi için kurulduğu, tüm belaların en ölümcülü olan nükleer silah tehdidi nedeniyle dünyanın 1945’te olduğu gibi şimdi de tehlikeli olmaya devam ettiğini söyledi.

Ancak, BM ve uluslararası toplumun nükleer silahların ortadan kaldırılmasına yönelik aralıksız çabalarına rağmen bu korku devam etmektedir.

“Ekonomik yelpazedeki tüm ülkelerde görülen son iki buçuk yılın kargaşa ve tahribatı, bu nedenle nükleer savaş veya herhangi bir tür kirlilikle daha da kötüleştirilmemelidir” dedi.

Büyükelçi, “Barış, silahsızlanma, adalet, sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması insanoğlunun hayatta kalması ve refahı için ön koşullardır” dedi.

NPT karşılaştığı zorluklara rağmen, hiç şüphesiz uluslararası güvenlik mimarisinin ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir.

Onuncu NPT Gözden Geçirme Konferansı “tam zamanında gerçekleşmektedir ve bizi, öngörülemeyen felaketlere sürüklenmekten kaçınmak amacıyla insan güvenliği ve ilerleme için kritik bir karar vermeye zorlamaktadır”.

Kazakistan, herkes için kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla hızlı ve güvenli bir iyileşme için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edecektir. Büyükelçi Ilyassov, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya ulaşmak için uluslararası bir çabayı savunmanın, bağımsızlığından bu yana tutarlı bir şekilde sürdürdüğü uzun soluklu bir hedef olduğunu söyledi.

“Dünyada nükleer silahlara yer olduğu sürece, bunların kullanılmamasının mutlak bir garantisi olmadığının farkındayız. Şimdi diplomasiyi yeniden açıyoruz ve bu Konferans sırasında diplomasinin potansiyeli sonuna kadar kullanılmalıdır.

Umarız en kısa zamanda çıkmazı kırmayı başarır ve insanlık için yeni, parlak ve umut dolu bir ufuk görürüz” dedi.

Stratejik Riskler Konseyi (CSR) İcra Kurulu Başkanı Christine Parthemore, nükleer çatışma potansiyelinin arttığını söyledi.

“Bu soruna yol açan çok sayıda etken var: jeopolitik gerilimler artıyor, gelecekteki silah kontrol adımlarını şekillendirmede yeterli ivmeye sahip değiliz, dünya iklim krizi ve pandeminin etkileriyle ve sayısız baskıyla boğuşuyor.”

Bir başka etkenin de göz ardı edilmemesi önemlidir; o da nükleer silaha sahip bazı ülkelerin, bu tür silahların kullanılma eşiğini düşürebilecek, yanlış hesaplama risklerini arttırabilecek ya da her ikisini de yapabilecek nükleer yetenekleri daha fazla ön plana çıkarması ya da çıkarmayı düşünmesidir.

Buna bazılarının düşük verimli ve alt-stratejik olarak nitelendirdiği nükleer silahlar da dahildir. Aynı zamanda hem nükleer hem de konvansiyonel yük taşıyabilen ve bir kriz anında ayırt edilmesi zor olabilecek çift yetenekli sistemlere sahip ülkeleri de kapsamaktadır.

Parthemore sözlerini şöyle sürdürdü: “Pentagon’daki görevim sırasında bu tür kabiliyetlere daha fazla odaklanıldığını görmeye başladım ve bu durum, nükleer silahların kullanılma riskini azaltacak adımları araştırmak ve nükleer silahlı devletleri itidal, sorumluluk ve NPT taahhütlerine doğru ilerleme yollarına geri döndürmek için birçok ülke ve diğerleriyle birlikte çalıştığımız CSR’deki çalışmalarımızın çoğunun çerçevesini oluşturuyor.

“Nükleer silah sahibi ülkelerin aşağıdaki 3 hedef doğrultusunda ilerleme gösteren her türlü adımı değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz:

1) Bugünkü manzaranın bir parçası olmayan yeni ve yeni nükleer silah yeteneklerinin değerlendirilmesinin durdurulması

2) Zaten karmaşık olan güvenlik ortamını daha da belirsiz hale getirecek eylemlerden kaçınmak ve bu belirsizliği azaltmaya başlamak ve

3) Konvansiyonel ve nükleer güçler arasındaki karışıklığın önlenmesi ve azaltılması

Bu tür adımların alabileceği birçok şekil vardır ve bunların birçoğu kuruluşum, diğer STK’lar, UNIDIR ve diğerleri tarafından yapılan çalışmalarda incelenmiştir. “

Örnekler şunları içerebilir:

  • Konvansiyonel ve nükleer yük taşıyabilen çift yetenekli silah sistemlerinin (belirli silahlar ya da seyir füzeleri gibi daha geniş sınıflar) geliştirilmesinden kaçınılmasına yönelik anlaşmalar
  • Çok sayıda ülkenin sadece konvansiyonel orta menzilli kara fırlatma sistemlerini muhafaza etmekle ilgilendiğini ifade ettiği göz önüne alındığında, INF anlaşmasının nükleer odaklı bir halefi
  • Moratoryumlar veya belirli bölgelerde belirli türde nükleer kapasitelerin konuşlandırılmaması veya hiç konuşlandırılmaması için anlaşmalar

Washington merkezli Silah Kontrol Derneği’nin İcra Direktörü Daryl G. Kimball da tartışmaya katıldı. Moderatör ise SGI’dan Anna Ikeda idi. [IDN-InDepthNews – 07 Ağustos 2022]

Fotoğraf kredisi: Katsuhiro Asagiri. IDN-INPS Multimedya Direktörü

Most Popular