toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageThaiCommittee on Teaching About the UN Demands 'War No More' - Thai

Committee on Teaching About the UN Demands ‘War No More’ – Thai

-

คณะกรรมการด้านการสอนเกี่ยวกับสหประชาชาติเรียกร้องให้ ‘ยุติสงคราม’

 โดย Narin B. Stassis

ในปัจจุบัน ผู้เขียนดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการด้านการสอนเกี่ยวกับสหประชาชาติ เธอเป็นอดีตผู้อำนวยการหลักสูตรและการสอน โดยเป็นนักการศึกษามาตลอดชีวิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเลสลีย์

นิวยอร์ก (IDN) – สหประชาชาติถูกสร้างขึ้นมาด้วยความแน่วแน่ในการ “ช่วยผู้คนรุ่นต่อไปที่ประสบความสำเร็จให้พ้นจากสงคราม” ในขณะที่กลุ่มคนในสังคมกำลังเฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 75 ในปีนี้ คณะกรรมการด้านการสอนเกี่ยวกับสหประชาชาติ (CTAUN) ได้มีการรวมตัวเพื่อประชุมเกี่ยวกับการ “ยุติสงคราม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมโดยคณะผู้แทนของเกาหลีต่อสหประชาชาติ

สมาคมคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ สถานที่ในการจัดการประชุมในช่วงปลายกุมภาพันธ์ที่สามารถจุคนได้ 673 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนักการศึกษาที่ทำงานและเกษียณอายุ รวมทั้งบุคคลที่ให้ความสนใจอื่น ๆ

โปรแกรมรวมถึงการสนทนาแบบดาวอส (Davos) การมอบรางวัล ภาพยนตร์สั้น และหัวข้อทั้งหมดเกี่ยวกับประเด็นการ “ยุติสงคราม”

เอกอัครราชทูต Cho ผู้แทนถาวรของสาธารณรัฐเกาหลี (RoK) ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่รายล้อมอยู่อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีและประวัติศาสตร์ในการตั้งมั่นในสงครามแสนเลวร้ายในปี 1950 ที่ซึ่งครอบครัวพลัดพรากและยังคงพลัดพรากกันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้

เขาอธิบายให้เห็นถึงความเป็นอยู่อย่างแท้จริงของคาบสมุทรเกาหลี (Rok) ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ของการ “ยุติสงคราม” และเหตุผลที่ประวัติศาสตร์อันน่าเศร้านี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สาธารณรัฐเกาหลียังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งเพื่อสันติภาพ

การสนทนาอย่างทรงพลังระหว่าง Gloria Steinem และ Laureate Leymah Gbowee เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพได้รับการติดตามและตรวจสอบโดยบุคลากรสื่อ Carol Jenkins ผู้ที่พูดถึงเกี่ยวกับ “การเสริมของผู้หญิงในการรักษาสันติภาพ การยุติสงคราม และในฐานะผู้หญิงที่เข้าร่วมในทุก ๆ แง่มุมของสันติภาพ” สามารถผลักดันการสนทนาได้อย่างไร

Steinem ได้อธิบายวิธีการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายใน “ยานอวกาศโลก” ซึ่งเธออ้างถึงสังคมที่สนับสนุนการปกครองโดยผู้ชายและในบางกรณีเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง

ความคิดเห็นที่ดังกึกก้องของเธออ้างอิงถึง “การฟังให้มากเท่ากับที่คุณพูด การนั่งในวงกลมแทนการนั่งเป็นลำดับชั้น และการยินดีกับข้อเท็จจริงที่เราต่างเรียนรู้จากความแตกต่างของเรา ไม่ใช่ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน”

เธอกล่าวว่า “สันติภาพเปรียบเหมือนต้นไม้ ที่ไม่ได้เจริญเติบโตจากด้านบนลงล่าง แต่จากด้านล่างขึ้นไป ดังนั้นแล้ว การให้เกียรติ ความเคารพ และการกดดันสหประชาชาติ แต่อย่ารอสหประชาชาติ – แค่ทำมัน”

Leymah Gbowee กล่าวกับผู้ชมว่า “สาระสำคัญของการยุติสงครามคือบางสิ่งที่ไม่อาจลุล่วงได้ในเส้นทางของสหประชาชาติ เราทำได้เพียงชี้นำคนรุ่นต่อไปผ่านการกระทำของเรา ผ่านนโยบายของเรา และวิธีการที่เราปฏิบัติกับตัวเราเอง”

ผู้ชนะรางวัล CTAUN Global Citizen Award ประจำปี 2020 อุทิศแด่ผู้ก่อตั้ง Barbara Walker ถูกมอบให้กับ Cora Weiss ผู้ซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงในหลายครั้งหลายคราตลอดทั้งวัน

Jenkins กล่าวว่า “เธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างแท้จริง” กับ Gloria Steinem ซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับเธอในฐานะต้นแบบของข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (SCR) 1325 ทั้งนี้ Weiss ผู้ได้รับความเคารพ และชื่นชมเป็นอย่างยิ่งได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลสันติภาพโนเบลเป็นครั้งที่ห้าในปีนี้ เธอได้รับยกย่องให้เป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริงสำหรับการมีช่วยเหลือเพื่อสร้างสันติภาพและการเรียนการสอนตลอดชีวิตของเธอ

การสนทนาด้านการศึกษาสันติภาพและการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นโดย Eunhee Jung ผู้ก่อตั้งและประธานของ IVECA ซึ่งพูดเกี่ยวกับการการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนากรอบความคิดของผู้คนเพื่อให้มีการตระหนักถึงการใช้ชีวิตในสังคมสากลด้วยความเข้าใจและความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหา

Tony Jenkins ผู้ประสานงานการรณรงค์ระดับสากลด้านการศึกษาสันติภาพ ได้แสดงถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งหมดเพื่อระบุถึงปัญหาด้านวัฒนธรรมแห่งความรุนแรงที่มีให้เห็นมากกว่าโดยทั่วไป

Ramu Damodaran ผู้ดูแลควบคุม ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายริเริ่มเพื่อสร้างผลกระทบเชิงวิชาการของสหประชาชาติ (UNAI) อ้างอิงถึงสำเนาภาพพิมพ์หินของปี 1924 รวมถึงชุดข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนโดย Käthe Kollwitz ที่เรียกว่า Never Again War (Nie Wieder Krieg)

เขากล่าวว่า “รัฐสมาชิกจำนวน 193 รัฐขององค์กรนี้ได้รับการสนับสนุนในการส่งบุตรสาวและบุตรชายของตนเองร่วมรบจากที่ใด ในขณะที่พวกเขาเองในฐานะรัฐบาล และสหประชาชาตินี้พยายามที่จะบังคับพวกเขาให้อยู่ในหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วยการดูแลด้วยความรักเช่นนี้?”

การสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกโดย Mark Wood นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รวมถึง Michael Klare ผู้วิชาการเยี่ยมชมระดับอาวุโส ของ Arms Control Association และ Eleanore Pauwels นักวิชาการอาวุโสของ Global Center ด้านความมั่นคงเชิงความร่วมมือและ Adaora Udoji นักหนังสือพิมพ์ผู้ได้รับรางวัลด้านนักสร้างสรรค์สื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่

การสนทนาของพวกเขาได้เน้นย้ำถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังได้รับการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญมีการหารือเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการทำสงครามด้วยอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียง การทำสงครามไซเบอร์ การทำสงครามอวกาศ และปัญญาประดิษฐ์

Klare ได้หารือถึงความกลัวว่า “การบัญชาการกองทัพและผู้กำหนดนโยบายที่กำลังเร่งรัดในการใช้อาวุธด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำสู่การใช้สอยด้านสงคราม โดยไม่ต้องมีการพิจารณาด้านศีลธรรม จริยธรรม และการยกระดับความเกี่ยวพันในการกระทำนั้น ๆ”

ความเกี่ยวพันเหล่านี้สามารถอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เพื่อตัดสินเกี่ยวกับช่วงเวลาตามเงื่อนไขของสนามรบและเลือกการตอบสนองจากกองทัพที่จะใช้การดำเนินการจากเครื่องจักรด้วยตนเองโดยการใช้อัลกอลิทึมภายใน ภาวะวิกฤติทางจริยธรรมนี้จะนำไปสู่คำถามว่าเครื่องจักร ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ควรเป็นผู้ตัดสินใจในการทำสงครามตามอคติของโปรแกรมเมอร์หรือไม่

การสนทนาเกี่ยวกับสันติภาพโดยผู้หญิงและความมั่นคงเน้นที่หัวข้อที่พิเศษสำหรับผู้หญิงและวิธีการที่พวกเธอเผชิญกับสงครามและความขัดแย้งจากผู้ชายอย่างแตกต่าง

ข้อเท็จจริงที่ว่ามีวิธีการแก้ไข 10 วิธีเกี่ยวกับผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ ผู้หญิงรุ่นเยาว์เพื่อสันติภาพและความเป็นผู้นำของ GNWP ซึ่งก็คือ Dinah Lakehal, Mallika Iyer, Heela Yoon ได้แสดงตัวอย่างพลังขององค์กรรากหญ้าและประชาสังคมที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

ความต้องการที่ไม่อาจแยกได้และความสำคัญของการศึกษาเพื่อสันติภาพได้รับการพิสูจน์โดยผู้ดูแลควบคุม George Lopez ศาสตราจารย์กิติคุณของการศึกษาสันติภาพที่สถาบัน Notre Dame Kroc

การหารือเกี่ยวกับการปลดอาวุธเริ่มต้นโดยการที่ Lopez พูดเกี่ยวกับ “โลกที่จมอยู่ในอาวุธจากสภาพทั่วไปและนิวเคลียร์”

ปลัดเลขาธิการและผู้แทนระดับสูงสำหรับกรมกิจการลดอาวุธ Izumi Nakamitsu อ้างอิงถึงข้อความจากเลขาธิการ António Guterres สำหรับการลดอาวุธ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นเลขาธิการคนแรกของ UN ที่รวบรวมและเผยแพร่วาระที่ครอบคลุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลดอาวุธมารวมกันด้วยเช่นกัน

เธอตอกย้ำถึงความต้องการการเป็นพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน และความสำคัญของคนหนุ่มสาว เธอระบุว่าเลขาธิการเรียกคนหนุ่มสาวว่าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด

Randy Rydell ที่ปรึกษาผู้บริหารสำหรับนายกเทศมนตรีเพื่อสันติภาพ กล่าวถึงผลกระทบของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่น่าตื่นตะลึงด้วยแรงลม 400 ไมล์ต่อชั่วโมง อุณหภูมิที่ร้อนเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ผลกระทบภายหลังในทันทีของรังสี การเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นและยีน รวมถึงผลกระทบต่อสภาพอากาศด้วยความเป็นไปได้ของบรรยากาศ เช่น ภาวะข้าวยากหมากแพง

การแสดงที่เร้าใจโดย Camryn Bruno โดยวง Youth Poet Laureate ของเมืองนิวยอร์กเป็นการแสดงปิดการสนทนา

มีการแสดงข้อความบันทึกที่น่าสะเทือนใจจาก Ben Ferencz อดีตอัยการสูงสุดของการพิจารณาและการตัดสินคดีสงครามนูเรมเบิร์กก่อนการสนทนาหัวข้อสันติภาพของโลกผ่านกฎหมาย ทนาย Jutta Bertram-Nothnagel กล่าวคำขอบคุณ Ben สำหรับความเป็นผู้นำของเขาในการแทนที่สงครามด้วยกฎหมาย James T. Ranney ที่ปรึกษาการพิจารณาและการตัดสินคดีระหว่างสองประเทศของยูโกสลาเวียสมัยก่อนได้พูดถึงเกี่ยวกับความต้องการการลดอาวุธ การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศภาคบังคับ และกลไกการบังคับใช้ต่าง ๆ

เอกอัครราชทูต Christian Wenaweser ผู้แทนถาวรของประเทศลิกเตนสไตน์ได้มอบประวัติโดยย่อของอาชญากรรมการรุกรานและอธิบายว่าผู้คนที่เข้าร่วมในปี 1945 และเห็นด้วยเกี่ยวกับกฎบัตรของสหประชาชาติตั้งใจที่จะช่วยให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตพ้นจากหายนะแห่งสงคราม

ในสาระสำคัญนั้น ๆ กฎบัตรสหประชาชาติในปี 1945 ได้กำหนดการใช้กองกำลังที่ผิดกฎหมายต่อรัฐอื่นด้วยการยกเว้นสถานการณ์อยู่สองอย่างคือ การป้องกันตนเองเมื่อถูกโจมตี หรือเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงอนุญาตให้รัฐสมาชิกใช้กองกำลังในสถานการณ์พิเศษได้อย่างโดยร่วม

แถลงการณ์ปิดประชุมมาจาก Weiss ผู้กล่าวขอบคุณแก่ภารกิจของเกาหลีสำหรับการสนับสนุนร่วมในการประชุม เธอกล่าวว่า “มนุษยชาติได้ยกเลิกการเป็นทาสไปแล้ว (โดยพื้นฐาน) มนุษยชาติได้ยกเลิกการเป็นอาณานิคม มนุษยชาติได้ยกเลิกการแบ่งแยกสีผิว มนุษยชาติได้ยกเลิกการห้ามไม่ให้ผู้หญิงลงเสียง ดังนั้นแล้วเหตุใดจึงไม่ยกเลิกสงคราม?” [IDN-InDepthNews – 12 มีนาคม 2020]

ภาพ: Leymah Gbowee, Nobel Peace laureate, Gloria Steinem, ผู้เขียน นักกิจกรรม และ Carol Jenkins ประธานบริหารของ  ERA Coalition ที่การประชุมเพื่อยุติสงคราม (War No More conference) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 UN และภาพรวมการประชุม เครดิต: CTAUN/Don Carlson

Most Popular